علی اکبرزاده


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
استان : مازندران
شهر : ساري
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۳
رتبه در سایت : ۲۱۳
تعداد پاسخ صحیح : ۱۲۰ از ۳۹۵ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی شناخت بیماری روماتیسم (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی بانوی آفتاب (۶۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی ریشه و معنی کشورها (۴۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی مصرع یابی پارسی گوی آذری زبان (۴۶ %)

مسابقه کتابخوانی عاشورا مکتب انتظار (۰ %)

مسابقه کتاب خوانی مواعظ - شماره 1 (۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ لغت (۲۳ %)

مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره نور (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی زلزله و آشنایی با آن (۶۰ %)

مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی (۱۳ %)

مسابقه اطلاعات عمومی زندگی نامه ابوسعیدابوالخیر (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی غدیر شناسی (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی مفاهیم قرآن (۱۷ %)

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی حریم یار (۲۳ %)

مسابقه کتابخوانی نقش و رسالت زن1 (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا (بخش دوم) (۳۳ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی بر بال مناجات (۳۵ %)

مسابقه کتابخوانی دفاع مقدس (۲۰ %)

مسابقه شناخت شهیدان شاخص (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی ترجمه و تفسیر سوره یس بخش اول (۲۸ %)

مسابقه کتابخوانی سلام بر ابراهیم پهلوان بی مزار (۳۵ %)