علی ناظمی


مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
تاریخ تولد : ۱۳۷۶/۰۸/۰۱
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : طبس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۲۱۲۱
تعداد پاسخ صحیح : ۴۰ از ۴۵ سوال