بهروز الف زاده


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۳/۰۵/۱۳
استان : آذربايجان‌شرقي
شهر : آبش‌احمد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶
رتبه در سایت : ۱۲۸۳
تعداد پاسخ صحیح : ۴۲ از ۷۵ سوال