اکرم قبادی


استان : آذربايجان‌شرقي
شهر : آبش‌احمد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
تعداد پاسخ صحیح : ۱۷ از ۲۵ سوال