سید ابوالفضل حسینی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۴/۰۹/۱۳
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۳۲۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۶ از ۳۵ سوال