ابوذر صیانتی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۱/۰۱/۰۱
استان : خراسان‌شمالي
شهر : بجنورد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۱۱۷
تعداد پاسخ صحیح : ۲۱ از ۲۵ سوال