میثم اکبری


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۵/۰۵/۰۱
استان : مركزي
شهر : اراک
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۹۶۳
تعداد پاسخ صحیح : ۲۲ از ۳۰ سوال