عطیه حسامی رستمی


مقطع تحصیلی : دانشجوی ارشد
تاریخ تولد : ۱۳۶۷/۱۲/۲۰
استان : تهران
شهر : تهران
رتبه در سایت : ---