ایمان یاوری


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۲/۱۲/۱۹
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۳۷۱
تعداد پاسخ صحیح : ۱۴ از ۳۰ سوال