علی اکبر نصیری


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
استان : فارس
شهر : مرودشت
رتبه در سایت : ---