سعید میرزاده


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۴/۱۲/۰۱
استان : خراسان‌رضوي
شهر : گناباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۸۲۳
تعداد پاسخ صحیح : ۷ از ۱۰ سوال