مصطفی زاده ناظر


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۶۰/۱۱/۰۱
استان : خوزستان
شهر : شوشتر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۱۹۰
تعداد پاسخ صحیح : ۴۷ از ۵۰ سوال