مریم سادات خطیبی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : خوزستان
شهر : خرمشهر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲
رتبه در سایت : ۳۰۸
تعداد پاسخ صحیح : ۲۳۹ از ۲۵۳ سوال

مسابقات شرکت کرده :

خدمات سایت بزرگ دیدپا : didpa.ir (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی ویژه محرم (۱۰۰ %)

آزمون ورزشی2 (۳۰ %)

آزمون ابزار جانبی کامپیوتر را بیشتر بشناسیم؟ (۷۰ %)

مسابقه حدیث (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی خطبه غدیر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ملت عشق (۹۳ %)

مسابقه کتابخوانی تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی عبرت های عاشورا (۱۰۰ %)

مسابقه ظهور | اطلاعات پیرامون ظهور (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاک های نرم کوشک (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی پهلوان سعید (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی بر مدار حیات رضوی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی قیام امام حسین (ع) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی عارفانه (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی جاذبه‌ی حسینی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی شیرین تر از عسل (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی یاران ناب (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی پیشوای آسمانی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی چشمه جاویدان (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی نینوا و انتظار (۱۰۰ %)