قربان صحرائی


استان : كرمان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۳۱
تعداد پاسخ صحیح : ۱۸۵۰ از ۲۲۴۳ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی غدیر شناسی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی روانشناسی فروش (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات پزشکی شناخت بیماری HIV چیست؟ (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره نور (۹۵ %)

مسابقه کتابخوانی ترجمه و تفسیر سوره یس بخش اول (۱۴ %)

مسابقه کتابخوانی سلام بر ابراهیم پهلوان بی مزار (۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی (۸۶ %)

مسابقه کتابخوانی شرح دعای سلامتی امام زمان(عج) (۱۰۰ %)

مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی (۵۳ %)

مسابقه معرفی جشنواره ملی حرکت (۲۸ %)

مسابقه جواب بده برنده شو (۴۳ %)

مسابقه کتابخوانی ده قصه از امام رضا (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی خطبه حضرت زهرا (س) (۱۰۰ %)

مسابقه علمی فناوری نانو و باتری (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی بورس (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی استاد سخن (۱۰۰ %)

مسابقه شناخت کبد چرب بیماری خاموش (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی زلال احکام (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ماه غریب من (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی ملاقات امام زمان(عجل الله) (۱۰۰ %)

مسابقه بارسلونا (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی امام عشق (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی محیط زیست (۹۰ %)

مسابقه شناخت بیماری گرمازدگی (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی حماسه و عرفان در واقعه عاشورا (۱۰۰ %)

مسابقه کتاب خوانی خطبه فدکیه (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب سلام بر ابراهیم (۸۷ %)

مسابقه اطلاعات علمی یک (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خانواده (۳۳ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۲۵ %)

مسابقه اطلاعات عمومی روانشناسی رنگها از منظر اسلام (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی و تخصصی طیف سنجی (۱۰۰ %)

مسابقه علمی فناوری نانو و باتری 2 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش سوم) (۸۰ %)

مسابقه تعالیم قرآنی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی کالبدشکافی فتنه 88 (۱۰۰ %)

مسابقه بازی با ریاضی(درصد) (۱۰۰ %)

مسابقه زمستان خواب ها (۳۰ %)

مسابقه نهج البلاغه (بخش چهارم) (۸۳ %)

مسابقه اطلاعات ورزشی والیبال (۸۳ %)

مسابقه اطلاعات عمومی پروانه ها (۹۴ %)

مسابقه اطلاعات عمومی تاریخچه پول (۸۰ %)

مسابقه ترویج مقررات ملی ساختمان (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی عاشورا مکتب انتظار - شماره 2 (۵۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 4 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 5 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 6 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 7 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 8 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 9 (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (1) (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (2) (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (3) (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (4) (۱۰۰ %)

مسابقه تست هوش - اشکال رنگی (۳۷ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (۸ %)

مسابقه تاسیسات برقی 1 (۱۰۰ %)

مسابقه تاسیسات برقی2 (۲۰ %)

مسابقه کنترل عفونت (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی لطفاً لبخند بزنید (۱۰۰ %)

مسابقه کنترل عفونت2 (۱۰۰ %)

مسابقه مکانیک اتومبیل2 (۸۰ %)

مسابقه مکانیک اتومبیل3 (۱۰۰ %)

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی1 (۲۰ %)

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی 2 (۲۰ %)

مسابقه عمران 1 (۱۰۰ %)

مسابقه عمران 2 (۱۰۰ %)

مسابقه ناظر چاپ 2 (۱۰۰ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 1 (۱۰۰ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 2 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات بیمه ای (۲۰ %)

مسابقه کاربرد نرم افزار اتوکد - 1 (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس تئوری انتخاب (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش پنجم) (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش سوم دوران شیردهی) (۹۰ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه جامع (۱۰۰ %)

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها1 (۱۰۰ %)

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها2 (۱۰۰ %)

مسابقه معرفی ناظر چاپ3 (۰ %)

مسابقه کاربرد نرم افزار 2 (۸۰ %)

مسابقه زمین شناسی1 (۱۰۰ %)

مسابقه زمین شناسی2 (۰ %)

مسابقه زمین شناسی3 (۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد1 (۸۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد2 (۱۰۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد3 (۱۰۰ %)

مسابقه احتمال (۱۰۰ %)

مسابقه فتوشاپ (۱۰۰ %)

مسابقه ژنتیک1 (۱۰۰ %)

مسابقه ژنتیک2 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی دو (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی سه (۱۰۰ %)

مسابقه شناخت رنگ ها در تبلیغات (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات سینمایی - بازیگران زن (۲۸ %)

مسابقه ضرب اعداد (۱۰۰ %)

مسابقه حل عبارات ریاضی (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات سینمایی - هوتن شکیبا (۱۰۰ %)

مسابقه سرعتی جمع اعداد (۱۰۰ %)

مسابقه روستای ییلاقی درخش (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان در قرآن (۸۳ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین2 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین3 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین4 (۱۰۰ %)

مسابقه معنی لغات 2 (۱۰۰ %)

مسابقه معنی لغات (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین10 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین11 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین12 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین8 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین7 (۱۰۰ %)

مسابقه شناخت شهیدان شاخص (۲۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی القاب تیم ها و باشگاه های فوتبال جهان (۹۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی شناخت حشره سیاستمدار (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات ورزشی تنیس (۹۳ %)

مسابقه اطلاعات عمومی آیا می دانید (۳۰ %)

مسابقه فرهنگ معین9 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین13 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین14 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ادیان ایران باستان (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج‌البلاغه( بخش ششم) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی داستان ظهور (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی سرنوشت انسان از آغاز تا پایان (بخش اول) (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی اعجوبه ی پرتغالی (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی بوی بهشت (۱۰۰ %)

مسابقه نقش ائمه در احیای دین (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه ( بخش دوم) (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی در آغوش خدا (۱۰۰ %)

مسابقه خطبه فدکیه حضرت فاطمه(س) (۴۲ %)

مسابقه کتاب شناسی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی عاشورا و مکتب انتظار (۸۵ %)

مسابقه کتابخوانی پرسش و پاسخ مهدوی (۸۵ %)

مسابقه اطلاعات پزشکی سینوزیت (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی معدن (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی چهل حدیث (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب در جستجوی زمان از دست‌رفته (۱۰ %)

مسابقه اطلاعات سینمایی - امیرحسین رستمی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی رقص مردگان (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (بخش هفتم) (۸۳ %)

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش چهارم دوران کودکی، نوجوانی ، میانسالان) (۹۲ %)

مسابقه کتابخوانی از ستایش تا پرورش (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی از هر باغ گلی (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات همفر (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی مردی که قبر پدرش را فروخت (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی کریم آل طه (۹۰ %)

مسابقه شناخت عروس خراسان جنوبی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی زبان انگلیسی (۵۵ %)

مسابقه اطلاعات سینمایی - خسرو شکیبایی (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی سرنوشت انسان از آغاز تا پایان (بخش دوم) (۵۰ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه استقلال (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه پرسپولیس (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی معین الضعفا (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی حافظ ترک زبان (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا (بخش اول) (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی چرا کشورها شکست می خورند (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی شناخت مناطق تاریخی گردشگری ایران (۷۳ %)

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده ( بخش دوم تغذیه در منابع اسلامی و تغذیه در دوران بارداری) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی عجایب هفت گانه (۹۳ %)

مسابقه اطلاعات سینمایی - حمیده خیرآبادی (۸۰ %)

مسابقه آشنایی با اوتیسم (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی و سیاسی (۶۲ %)

مسابقه اطلاعات سینمایی - مهناز افشار (۱۰۰ %)

مسابقه همسر دوست داشتنی (۸۲ %)

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره نور (بخش دوم) (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی تفسیر قرآن گوش کن و برنده شو (۵۷ %)

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن ویژه ماه رمضان (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم (۹۱ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم (۹۱ %)

مسابقه مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی 2 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی بخش نوجوان انتشارات امیرکبیر(کتاب افسانه های ایرانی جلد4 و کتاب قصه های خوب جلد8) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی بخش بزرگسال انتشارات امیرکبیر(کتاب خدا و استیون هاوکینگ و کتاب صفر مرزی) (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی3 (۱۰۰ %)

مسابقه دانستی های عمومی آبان (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا (۹۲ %)

مسابقه اطلاعات قرآنی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش سوم) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش چهارم) (۱۰۰ %)

مسابقه گل شناسی (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی 2 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگانی اولین معصوم از چهارده معصوم و پیامبرخدا(ص) (۱۰۰ %)

مسابقه جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی4 (۱۰۰ %)

مسابقه مذهبی "محبت خداست" (۹۲ %)

مسابقه کتاب خوانی براساس زندگانی حضرت فاطمه زهرا (س) بمناسبت ایام فاطمیه (۱۰۰ %)

مسابقه هیجانی برنده باش شماره دو (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی از شهرها و استانها یک (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب دشت یاغی ها (۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات مستر همفر (۹۳ %)

مسابقه کتابخوانی احضاریه (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب روی ماه خداوند را ببوس (۱۰۰ %)

مسابقه امام رئوف امام خوبی ها امام هشتم (ع) (۱۰۰ %)

مسابقه حدیث (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب آفرینش خدایان (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ملاصالح (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب 1984 (۰ %)

مسابقه کتابخوانی از کتاب ده درس امام شناسی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی افسانه یعقوب کرمانی و یاووز (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی اخناتون فرعون مصر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ترفند خدایان (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی عبرت های عاشورا (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ده درس پیامبر شناسی (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی دنیای گمشده عیلام (۱۰۰ %)

مسابقه حدیث2 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ملت عشق (۸۰ %)

مسابقه کتاب خوانی اربعین (۱۰۰ %)

مسابقه حدیث 3 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی سلام بر ابراهیم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی حیات در آسمانها (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی خطبه غدیر (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی جاذبه حسینی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی بر مدار حیات رضوی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی بیانیه گام دوم انقلاب (۹۳ %)

مسابقه کتابخوانی دومین جشنواره ملی مهدویت (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نینوا و انتظار (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی چگونه یک نماز خوب بخوانیم (۷۳ %)

مسابقه کتابخوانی تاسوعای حسینی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی حماسه عاشورا (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی اندیشه من (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی فاطمه مدافع حریم ولایت (۹۱ %)

مسابقه کتابخوانی من قاسم سلیمانی هستم، سرباز ولایت (۹۳ %)

مسابقه کتابخوانی سومین جشنواره ملی مهدویت (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی منتظرانه(پیشوای آسمانی بخش بزرگسالان) (۷۲ %)

مسابقه کتابخوانی خطبۀ فدکیۀ حضرت زهرا(س) (۱۰۰ %)