آزمون شناخت   زندگی نامه سید مرتضی آوبنی

آزمون شناخت  زندگی نامه سید مرتضی آوبنی


هزینه شرکت : ۵۰۰ ریال

۸۵ روز مانده به اتمام

شروع توضیحات بیشتر
آزمون مهارت های هفت گانه - واژه پردازي(كار با WORD)

آزمون مهارت های هفت گانه - واژه پردازي(كار با WORD)


هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

۴۳۶ روز مانده به اتمام

شروع توضیحات بیشتر
آزمون تاریخ ادبیات جهان

آزمون تاریخ ادبیات جهان


هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

۴۴۸ روز مانده به اتمام

شروع توضیحات بیشتر
آزمون علامت اختصاری واحد پول کشورها

آزمون علامت اختصاری واحد پول کشورها


هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

۴۵۶ روز مانده به اتمام

شروع توضیحات بیشتر
آزمون تاریخچه باشگاه اینتر

آزمون تاریخچه باشگاه اینتر


هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

۴۶۳ روز مانده به اتمام

شروع توضیحات بیشتر
آزمون تاریخچه باشگاه لیورپول

آزمون تاریخچه باشگاه لیورپول


هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

۴۶۳ روز مانده به اتمام

شروع توضیحات بیشتر
آزمون  لغات کتاب 504 واژه

آزمون لغات کتاب 504 واژه


هزینه شرکت : ۰ ریال

۴۶۵ روز مانده به اتمام

شروع توضیحات بیشتر
آزمون  زبان انگلیسی

آزمون زبان انگلیسی


هزینه شرکت : ۳۲۰۰ ریال

۴۹۵ روز مانده به اتمام

شروع توضیحات بیشتر
آزمون هوش و استعداد شغلی

آزمون هوش و استعداد شغلی


هزینه شرکت : ۴۵۰۰ ریال

۴۹۶ روز مانده به اتمام

شروع توضیحات بیشتر
آزمون کامپیوتر و مهارت های هفتگانه

آزمون کامپیوتر و مهارت های هفتگانه


هزینه شرکت : ۳۵۰۰ ریال

۵۰۶ روز مانده به اتمام

شروع توضیحات بیشتر
آزمون تاریخچه باشگاه دورتموند

آزمون تاریخچه باشگاه دورتموند


هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

۶۸۱ روز مانده به اتمام

شروع توضیحات بیشتر
آزمون تاریخچه باشگاه رئال مادرید

آزمون تاریخچه باشگاه رئال مادرید


هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

۷۰۷ روز مانده به اتمام

شروع توضیحات بیشتر
آزمون تاریخچه باشگاه بایرن مونیخ

آزمون تاریخچه باشگاه بایرن مونیخ


هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

۸۱۲ روز مانده به اتمام

شروع توضیحات بیشتر
آزمون واحد پول کشورها

آزمون واحد پول کشورها


هزینه شرکت : ۲۰۰ ریال

۸۱۳ روز مانده به اتمام

شروع توضیحات بیشتر
آزمون تاریخچه باشگاه رم

آزمون تاریخچه باشگاه رم


هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

۸۲۶ روز مانده به اتمام

شروع توضیحات بیشتر
آزمون  سیاسی و  اطلاعات عمومی

آزمون سیاسی و  اطلاعات عمومی


هزینه شرکت : ۳۵۰۰ ریال

۸۳۱ روز مانده به اتمام

شروع توضیحات بیشتر
آزمون   زبان و ادبیات فارسی

آزمون  زبان و ادبیات فارسی


هزینه شرکت : ۵۰۰۰ ریال

۸۳۲ روز مانده به اتمام

شروع توضیحات بیشتر
آزمون تاریخچه باشگاه چلسی

آزمون تاریخچه باشگاه چلسی


هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

۱۱۷۷ روز مانده به اتمام

شروع توضیحات بیشتر
آزمون تاریخچه باشگاه منچسترسیتی

آزمون تاریخچه باشگاه منچسترسیتی


هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

۱۱۹۲ روز مانده به اتمام

شروع توضیحات بیشتر