آزمون دانستنی های حیوانات


تاریخ شروع : ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
مهلت شرکت : ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

آزمون دانستنی های حیوانات

این مسابقه کاملا تخصصی در مورد حیوانات طراحی شده . آیا می دانید حیات وحشمهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.ارسال نظر برای «آزمون دانستنی های حیوانات»


اطلاعات برگزار کننده:


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
استان : فارس
تعداد مسابقه/آزمون برگزار کرده : ۶
تعداد مسابقه/آزمون شرکت کرده : ۳۳
رتبه در سایت : ۱۷۴
تعداد پاسخ صحیح : ۱۶۵ از ۳۴۱ سوال


جدیدترین آزمون‌های برگزار کننده:
آیا میدانید - عمومی

آیا میدانید - عمومی

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

دانستنی های پزشکی

دانستنی های پزشکی

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

دانستنی های کامپیوتر

دانستنی های کامپیوتر

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

دانستی های کشاورزی

دانستی های کشاورزی

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.