ابزار جانبی کامپیوتر را بیشتر بشناسیم؟


تاریخ شروع : ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
مهلت شرکت : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

ابزار جانبی کامپیوتر را بیشتر بشناسیم؟

هر دستگاهی از یکسری قطعات اصلی تشکیل شده، با استفاده از قطعات جانبی مرتبط با آن دستگاه می توان کارایی و امکانات آن دستگاه را توسعه داد، کامپیوتر نیز از این ماجرا مستثنا نیست و جدا از قطعات اصلی خود، از قطعات جانبی زیادی بهره  می برد، کافیست برای مشاهده قطعات جانبی به یکی از فروشگاه کامپیوتر مراحعه نمایید، کاربردهای کامپیوتر در حوزه های مختلف موجب شده تا ابزار جانبی زیادی مرتبط با آن ایجاد و در اختیار کاربران قرار گیرد.با این آزمون قصد داریم تعداد محدودی از قطعات اصلی و جانبی کامپیوتر را به شما معرفی کنیم.به امید موفقیت روز افزون شمابرای شرکت در وارد حساب کاربری خود شوید و یا اگر عضو نیستید ، ثبت نام کنید.ارسال نظر برای «ابزار جانبی کامپیوتر را بیشتر بشناسیم؟»


اطلاعات برگزار کننده:


استان : خراسان‌جنوبي
تعداد مسابقات برگزار کرده : ۱۴۳


جدیدترین مسابقات برگزار کننده:
مسابقه کتابخوانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه

مسابقه کتابخوانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه


جایزه : ۲۱۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۴۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

نتیجه مسابقه توضیحات بیشتر
مسابقه اطلاعات عمومی و سیاسی

مسابقه اطلاعات عمومی و سیاسی


جایزه : ۵۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

نتیجه مسابقه توضیحات بیشتر
مسابقه کتابخوانی برای او...

مسابقه کتابخوانی برای او...


جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۷۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

نتیجه مسابقه توضیحات بیشتر
مسابقه کتابخوانی براساس تئوری انتخاب

مسابقه کتابخوانی براساس تئوری انتخاب


جایزه : ۲۲۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

نتیجه مسابقه توضیحات بیشتر