آزمون ابزار جانبی کامپیوتر را بیشتر بشناسیم؟


تاریخ شروع : ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
مهلت شرکت : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
امتیاز کاربران: ۴.۲۳۳۳

آزمون ابزار جانبی کامپیوتر را بیشتر بشناسیم؟

هر دستگاهی از یکسری قطعات اصلی تشکیل شده، با استفاده از قطعات جانبی مرتبط با آن دستگاه می توان کارایی و امکانات آن دستگاه را توسعه داد، کامپیوتر نیز از این ماجرا مستثنا نیست و جدا از قطعات اصلی خود، از قطعات جانبی زیادی بهره  می برد، کافیست برای مشاهده قطعات جانبی به یکی از فروشگاه کامپیوتر مراحعه نمایید، کاربردهای کامپیوتر در حوزه های مختلف موجب شده تا ابزار جانبی زیادی مرتبط با آن ایجاد و در اختیار کاربران قرار گیرد.با این آزمون قصد داریم تعداد محدودی از قطعات اصلی و جانبی کامپیوتر را به شما معرفی کنیم.به امید موفقیت روز افزون شمامهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.ارسال نظر برای «آزمون ابزار جانبی کامپیوتر را بیشتر بشناسیم؟»


اطلاعات برگزار کننده:


استان : خراسان‌جنوبي
تعداد مسابقه/آزمون برگزار کرده : ۱۶۷


جدیدترین آزمون‌های برگزار کننده: