کتاب زندگی به روش 80/20 اثر ریچارد کخ انتشارات آتیسا

معرفی کتاب اطلاعات کتاب نظرات کاربران اطلاعات بیشتر