معرفی کتاب پشت پرده ی ریاکاری: چگونه به هرکس دروغ می گوییم، به ویژه به خودمان نوشته دن آریلی


معرفی کتاب پشت پرده ی ریاکاری: چگونه به هرکس دروغ می گوییم، به ویژه به خودمان نوشته دن آریلی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

تعداد بازدید : ۴۷۵

نویسنده : محمدجوادآقایی

در پشت پرده ریاکاری می بینیم که دغل کاری برخلاف تصور معمول بر پایه رفتار خردمندانه هزینه - فایده نیست. به واقع نیروهای نابخردانه ای که به شمار نمی آوریم، اغلب بر رفتار اخلاقی ما حکم می رانند. آریلی به ما نشان می دهد که چرا گفتن بعضی دروغ ها ساده تر است؛ چه چیزی ما را در کارهای تجاری و سیاسی به ریاکاری سوق می دهد؛ رفتارهایی که هم به عمد هستند و هم به سهو.
آریلی در این کتاب نمونه های فردی و سازمانی متعددی را به ما نشان می دهد تا ببینیم رفتار غیراخلاقی چگونه بر همه ما تاثیر می گذارد و از آن جالب تر حتی هنگامی که خودمان را در جایگاه رفیع معیارهای اخلاقی تصور می کنیم، عملاً بازیگر پرجنب و جوش صحه ریاکاری هستیم. اما پایان شب سیه سپید است؛ خواهیم دید که چه کنیم تا درستگار بمانیم و با چه ترفندهایی خودمان را از شر دغل کاری دور نگه داریم. دن آریلی در «پشت پرده ریاکاری» شیوه نگریستن ما به خودمان، کارهایمان و نیز دیگران را دگرگون می کند.
در پشت جلد کتاب آمده است:

دن آریلی نویسنده کتاب نابخردی های پیش بین پذیر با پژوهش هایی تازه و پرمایه، پیش داوری های ما درباره ریاکاری را به چالش می کشد و از ما می خواهد تا نگاهی صادقانه به خودمان بیندازیم.

پیش تر ما خودمان را درستکار در نظر می گیریم، اما، همگی مان دست به دغل کاری می زنیم. در هر جایی رفتارهای عاری از اخلاق هست: از مراکز حکومتی گرفته تا بورس، از کلاس درس گرفته تا کارخانه. هیچ یک از ما در مصونیت نیستیم، خواه دروغی مصلحت آمیز بگوییم تا دردسری را رفع و رجوع کنیم خواه در صورت هزینه ها “یک کوچولو” دست ببریم تا منفعتی کسب کنیم. در پشت پرده ی ریاکاری می بینیم که دغل کاری برخلاف تصور معمول بر پایه رفتار خردمندانه ی هزینه – فایده نیست. به واقع نیروهای نابخردانه ای که به شمار نمی آوریم، اغلب بر رفتار اخلاقی یا غیر اخلاقی ما حکم می رانند. اریلی نشان می دهد که چرا گفتن بعضی دروغ ها ساده تر است؛ چه چیزی ما را در کارها ی تجاری و سیاسی به ریاکاری سوق می دهد؛ رفتارهایی که هم به عمدند و هم به سهو. آریلی نمونه های فردی و سازمانی متعددی را به ما نشان می دهد، تا ببینیم رفتار غیر اخلاقب چگونه بر همه ی ما تاثیر می گذارد، و از آن جالب تر حتی هنگامی که خودمان را در جایگاه رفیع معیارهای اخلاقی تصور می کنیم، عملا بازیگر پرجنب و جوش صحنه ی ریاکاری هستیم. اما پایان شب سیه سپید است. خواهیم دید که چه کنیم تا درستکار بمانیم، و با چه ترفندهایی خودمان را از شر دغل کاری دور نگه داریم.

دن آریلی در پشت پرده ی ریاکاری شیوه ی نگریستن ما به خودمان، کارهایمان، و نیز دیگران را دگرگون می سازد.

مشخصات کتاب:
پشت پرده ی ریاکاری: چگونه به هرکس دروغ می گوییم، به ویژه به خودمان
نویسنده: دن آریلی
ترجمه: رامین رامبد
انتشارات: مازیار
تعداد صفحات: 216

#معرفی کتاب #معرفی کتاب پشت پرده ی ریاکاری #معرفی کتاب چگونه به هرکس دروغ می گوییم #آنچه باید درباره کتاب پشت پرده ی ریاکاری بدانید #معرفی آثار دن آریلی #پشت پرده ی ریاکاری #معرفی آثار رامین رامبد

ارسال نظر برای «معرفی کتاب پشت پرده ی ریاکاری: چگونه به هرکس دروغ می گوییم، به ویژه به خودمان نوشته دن آریلی»