معرفی کتاب سیره پیشوایان نوشته مهدی پیشوایی


معرفی کتاب سیره پیشوایان نوشته مهدی پیشوایی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۸

تعداد بازدید : ۱۸۶

نویسنده : akbari_alireza

درباره کتاب:
کتاب سیره پیشوایان نگرشی بر زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی امامان معصوم (ع) است. نویسنده در کتاب گرانسنگ حاضر، در حد توان خویش کوشیده است در شرح سیره هر یک از ائمه نخست فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنان را در پرتو اسناد و مدارک تاریخی روشن کرده و دور نمای روشنی از آن را که به وضوح با آن فضا سازگار و متناسب بوده است را تشریح کند.

با این دید، مولف هر یک از ابعاد مختلف زندگی آن بزرگواران را از قبیل: بعد سیاسی و مبارزاتی، بعد اجتماعی، بعد فرهنگی، بعد کرامات و خوارق عادات و...، را در جایگاه مناسب خود قرار داده و نشان داده است که نه تنها مناسب ترین شیوه، بلکه تنها راه، همان بوده که امام برگزیده است. از ویژگیهای بارز این کتاب می توان به نثر بسیار ساده، روان و داستان گونه آن اشاره کرد.

کتاب حاضر، که حاصل سالها تحقیق و تالیف نویسنده محترم است، با توجه به تنظیم و پرداخت مطالب، سبک قلم و نگارش، شیوه طرح مسائل، استناد به منابع و مآخذ و... در میان اشباه و نظائر خود، کاملا تازگی دارد و امید است انتظارمشتاقان و علاقه‏ مندان به مطالعه زندگی امامان را بر آورده سازد.

درباره نویسنده :
حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی از کارشناسان اهل قلم در حوزه تاریخ اسلام در سال 1324 در شهرستان مشکین شهر چشم به جهان گشود.
وی در سنین جوانی و سال های نخست طلبگی حسب وظیفه برای تبلیغ معارف دین و تبیین تاریخ و حماسه عاشورا سفرهای گوناگون تبلیغی داشته است.
ایشان از اساتید برجسته تاریخ صدر اسلام است که کتاب سیره پیشوایان این محقق بارها منتشر شده است و به زبانهای دیگر نیز ترجمه شده است. حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی هم اکنون از اساتید موسسه امام صادق(ع) و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم است.

بخشی از مقدمه کتاب:
تاريخ گذشته، تومار بازى است در برابر تومار بسته آينده. به وسیله اين تومار باز، بايد بخش بسته را گشود، و خطوط حركت آينده را ترسیم كرد و از زندگانى گذشتگان درسھايى فراوان آموخت. تا چندى پیش، تاريخ نگاران، بیشتر، بازگو كننده حوادث و يادآور متن رويدادھا بوده، و غالباً روى علل حوادث و يا نتايج تلخ و شیرين آن، انگشت نمى گذاشتند، تو گويى، تاريخ را براى سرگرمى و وقت گذرانى افراد مى نوشتند و يا حمل اين بار سنگین را بر دوش خود خوانندگان مى گذاردند. نوپردازى در نگارش تاريخ كه آن را از نقل وقايع خشك، به صورت تحلیل حوادث در آورد، گام بزرگى بود كه در قلمرو يكى از علوم انسانى برداشته شد، اين روش آنچنان فاصله اى میان دو نوع تاريخ نقلى و تحلیلى پديد آورد، كه گويى اين دو شیوه نگارش، دو نوع دانش جدا از ھمند. در اين نوع نگارش، علاوه بر متون تاريخ و گفتار شاھدان و راويان، از علوم چندى مانند: روانشناسى، جامعه شناسى، جغرافیا شناسى، باستان شناسى و غیره بھره گرفته می شود، و حوادث تاريخى به صورتى مسلسل - كه ھر كدام، ديگرى را پشت سر مى آورد -ھمراه با ريشه ھا و آثار و نتايج آنھا، ترسیم مى گردد.

بخشی از متن کتاب:
امام صادق (ع) با توجه به فرصت مناسب سیاسى كه به وجود آمده بود و با ملاحظه نیاز شدید جامعه و آمادگى
زمینه های اجتماعى، دنباله نھضت علمى و فرھنگى پدرش امام باقر (ع) را گرفت و حوزه وسیع علمى و دانشگاه
بزرگى به وجود آورد و در رشته ھاى مختلف علوم عقلى و نقلى آن روز، شاگردان بزرگ و برجسته اى ھمچون:
ھشام بن حكم، محمد بن مسلم، ھشام بن سالم، مومن طاق، مفضل بن عمر، جابر بن حیان و... را تربیت
كرد كه تعداد آنھا را بالغ بر چھار ھزار نفر نوشته اند... .

عصر امام صادق (ع ) عصر برخورد اندیشه ھا و پیدایش فرق و مذاھب مختلف بود و در اثر برخورد فرھنگ و معارف اسلامى با فلسفه ھا و عقاید و آراى فلاسفه و دانشمندان یونان، شبھات و اشكالات گوناگونى پدید آمده بود، از این رو امام صادق (ع) جھت معرفى اسلام و مبانى تشیع، مناظرات متعدد و پرھیجانى با سران و پیروان این فرقه ها و مسلك ھا داشت و طى آنھا با استدلال ھاى متین و منطق استوار، پوچى عقاید آنان و برترى مكتب اسلام را ثابت میکرد.

اطلاعات کتاب:
نویسنده مقدمه کتاب: حجت الاسلام و المسلمین جعفر سبحانی تبریزی
مولف : حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی
موضوع اصلی : دین
نام انتشارات : دانشگاه امام صادق (ع)
سال انتشار : 1395
تعداد صفحات : 808 صفحه
شابک کتاب : 9789643574918

#معرفی کتاب #معرفی کتاب سیره پیشوایان #آنچه باید درباره کتاب سیره پیشوایان #بدانید #معرفی آثار مهدی پیشوایی #معرفی کتاب با موضوع دین #لیست کتاب های انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

ارسال نظر برای «معرفی کتاب سیره پیشوایان نوشته مهدی پیشوایی »