معرفی کتاب غلبه بر کمال خواهی راهنمای خود یاری با استفاده از تکنیک های شناختی - رفتاری نوشته رز شافران


معرفی کتاب غلبه بر کمال خواهی راهنمای خود یاری با استفاده از تکنیک های شناختی - رفتاری نوشته رز شافران

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

تعداد بازدید : ۳۶۷

نویسنده : محمدجوادآقایی

کتاب حاضر، راهنمای خودیاری جهت غلبه بر کمال خواهی با استفاده از روش شناختی ـ رفتاری است. کمال خواهی عبارت است از تعیین معیارهای بسیار سخت و تلاش شدید برای دستیابی به آن ها، با وجود مشکلاتی که برای فرد ایجاد می کنند. فرد کمال خواه، احساس ارزشمندی خود را تقریباً فقط بر اساس میزان دستیابی به این معیارها تعیین می کند. هدف از نگارش این کتاب، کمک به این گروه از افراد برای رهایی از این افکار، توجه و شناخت جنبه های مثبت و چگونگی تغییر شیوه های فکری، چگونگی حل مسأله و در نهایت به آزادی و شخصیت هنجار است. این کتاب در دو بخش تدوین شده است. بخش اوّل، دربارة شناخت کمال خواهی است. بخش دوّم، دربارة یادگیری راه هایی برای تغییر کمال خواهی است. همچنین تکالیفی برای مراجع در نظر گرفته شده است، زیرا انجام کارها به منظور تغییر عادت نیاز به تمرین دارد. این کتاب منبع ارزشمندی برای متخصّصان، بالین گران، دانشجویان مشاوره و روان درمانی و مراجعان می باشد.

در پشت جلد کتاب میخوانیم:

کمال خواهی عبارت است از تعیین معیارهای بسیار سخت و تلاش شدید برای دستیابی به آنها، با وجود مشکلاتی که برای فرد ایجاد می کنند. فرد کمال خواه احساس ارزشمندی خود را تقريبا فقط بر اساس میزان دستیابی به این معیارها تعیین می کند. کتاب غلبه بر کمال خواهي به دو بخش تقسیم شده است. بخش اول درباره شناخت كمال خواهی است. در این بخش یاد می گیرید که کمال خواهی چیست، چه مشکلاتی می تواند ایجاد کند و چرا ایجاد می شود و تداوم می یابد. بخش دوم درباره یادگیری راههایی برای تغییر کمال خواهی است. این بخش به شما کمک میکنند تا متوجه شوید چرا كمال خواهیتان باقی می ماند، سود و زیان آن را در نظر بگیرید و باد بگیرید چگونه کمال خواهی را مورد بازنگری قرار دهید. این کتاب از رویکرد شناختی رفتاری برای غلبه بر کمال خواهی استفاده کرده است. البته هدف ما پایین آوردن سطح معیارهایتان نیست؛ بلکه کمک به شما است تا ببينيد از زندگی چه می خواهید و آیا راهبردهای کنونی تان به شما کمک می کند با مانع دسترسی به اهدافتان می شود. همچنین این کتاب یک رویکرد خود یاری په غلبه بر کمال خواهی دارد. بدین منظور در بخش دوم تکالیفی برای مراجع در نظر گرفته شده است زیرا انجام کارها به منظور تغییر عادت نیاز به تمرین دارد، كتاب غلبه بر کمال خواهی می تواند منبع ارزشمندی برای متخصصان، بالین گران، دانشجویان مشاوره و روان درمانی و مراجعان باشد.

مقدمه دکتر بهروز بیرشک بر کتاب:

كمال خواهی از موضوعات بسیار مطرح و اساسی در روانشناسی است. در روان شناسی کمال خواهی باوری است مبنی بر این که می توان و باید به یک حالت کامل و بدون عیب دست یافت. در شكل مرضي كمال خواهی، اعتقاد بیا باور به این موضوع است که کار با بازده هر چیزی که کامل نیست، غیرقابل قبول است. چنین تفکری به عنوان یک باور ناسالم در نظر گرفته می شود و روان شناسان معمولا به این افراد به عنوان کمال خواهان ناراضی با ناسازگار اشاره می کنند.

در بسیاری از مراجعان به مراکز مشاوره و روان درمانی و با درمانگاه های روان پزشکی و روان شناسی، احساس عدم رضایت از خود و عدم قبول خود، از شکایت های اولیه و مطرح

این عدم قبول ریشه در توقعات و انتظارات فرد از شخصی خود دارد. این انتطار اسب و عدمه رضایت چیست؟ جواب معمولا عدم رضایت با احساس عدم پذیرش از خود است، از جمله من انتظار بیشتری از خود دارم . نیستم ، من با بنده بهترین باشم و از این قبیل. در این گفته ها با وجود چنین احساسی، موضوع كمال خواهی مطرح می شود.

افراد کمال خواه معمولا دارای ویژگی های شخصیتی خاصی هستند. از جمله جاه طلبی ترس از اشتباه کردن. ترس از نارضایتی، ترس از بازنده بودن، تفکر هیچ یا همه چیز. تأکید بر بایدها و این تصور که دیگران به راحتی در کار موفق می شوند. این تفکرات به یک چرخه معیوب منجر می شود، زیرا معیارهای افراطی معمولا منجر به احساس شکست، خشم، اضطراب، نامینت و درماندگی می شود

از دیدگاه بعضی روان شناسان. کمال خواهان افرادی هستند که به نحو و مسواس گونهه و بليون احساس بخشش با گذشت نسبت به اها.. في غير ممكن، تحت فشار و استرس هستند و ارزش خود را به طور کامل در قالب سود مندی و كمال می بینند

در کتابی با عنوان اعمال خواهي افراطي ، کمال خواهان به عنوان افرادی با شخصیت وسواسی توصیف شده اند. از دیدگاه نویسندگان. کمال خواهان افرادی وسواسی شخصیت وسواس با اختلال وسواسی - جبری تفاوت دارد هستند که برای محافظت از خود و اطمينان از سلامتی خود نیاز به احساس کنترل در تمام اوقات دارند.

استوپیر و اتو (2009) تعاریف و بخش های مختلف کمال خواهی را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. به عقیده آنان كمال خواهی از دو بعد تشکیل شده است، نیست های کمال خواهانه ونگرانی های كمال خواهانه. در این خصوص نیت های کمانی خواهانه با جنبه های مثبت همراه هستند در حالی که نگرانی های كمال خواهانه با جنبه های منفی همراهند. کمال خواهان مالم نت های كمال خواهانه بالا و نگرانی های کمال خواهانه پایینی دارند در حالی که کمالی خواهمان ناسالم میزان بالایی در هر دو نیت و نگرانی های كمال خواهانه دارند.

در خصوص علل و عوامل مؤثر بر کمال خواهی، برخی نقش وزانت و عوامل زیست شیمیایی را مطرح می کنند ولی شواهد مشخص و واضحی در این مورد وجود ندارد ولی نقش یادگیری و محیط عامل اصلی هستند. فردی که دارای ویژگی كمال خواهی می باشد احتمالا باد گرفته است که فقط زمانی به خود بها دهد که تأیید دیگران را داشته باشد و به همین دلیل به نظرها و انتقادات حساسیت بیش از حد نشان می دهد و تنها راه رهایی در دفاع را کامل بودن خود می داند.

كمان خواهی می توانند فرد را به سوی دستور دهم تحریک کند و انگیزه برای مقاومت در برابر موانع و جنبه های دلسرد کننده را فراهم کند. در شکل مشت، کمال خواهی می توانند انرژی لازم و محرک را فراهم کند که منجر به تغییر یا پیشرفت بزرگ می شود. در زمینه روانشناسی مثبت گرا، تنوع ساز گرانه و سالمی از کمال خواهی به واژه خوش بینی اشاره دارد. در شکل منفی با مرضی آن كمال خواهی می تواند مخرب و غیر سازنده باشد. كمال خواهی می توانن شکلی از به تعویق انداختن و تأخیر در کار باشد یا به صورت سرزنش خود در عملکرد سعیف یا عدم دستیابی به خواست ها

افراد کمال خواه می توانند از اضطراب و عزت نفس پایین رنج ببرند. کمال خواهی می تواند عامل خطر برای اختلال شخصیت وسواسی - جبری، اختلال خوردن، اختلال اضطراب اجتماعی، اختلال فوبیای اجتماعی، اختلال بدشکلی بدن، اعتیاد به کار، آسیب به خرده سو ، مصرف مواد و افسردگی بانين و مشکلات جسمی و بیماری قبلی باشد

از آنجایی که کمال خواهی یک موضوع بسیار مطرح در جامعه می باشد و تا کنون کمتر اثری به این مهم پرداخته است، کتاب حاضر که توسط در روانشناس بالینی، خانم ها سارا کمالی و فروغ ادریسی با دقت و ظرافت ترجمه شده است، در ده فصل در اختیار علاقمندان قرار دارد و به معرفی، شناخت، عدل و مشکلات افكار كمال محتواهانه می پردازد. این اثر از نخستین داری است که در زمینه کمال خواهی در ایران منتشر شده است. نویسنده کتاب، رز شافران، متخصه در زمینه کمال خواهی است و کلیه آثار و مقالات وی در همین زمینه است. جالب آنکه نویسنده با توجه به نگارش تخصصی و کاملا علمی در زمینه راهبردهای شناختی رفتاری که امروزه نگرش مطرح در روان درمانی است، بسیار ساده و جذاب به این امرپرداخته است. در حقیقت کتابی است که برای کمک و رهایی از این گونه افکار، توجه و شناخت جنبه های مثبت و چگونگی تغییر شیوه های فکری، چگونگی حل مسئله و در نهایت دستیابی به آزادی و شخصیت هنجار و طبیعی نگاشته شده است. مطالعه اين تر با توجه به این که کمال خواهی یک موضوع مربوط به عزت نفس و بر پایه قابل قبول بودن و احساس پذیرش خود می باشد، برای کلیه افراد، هم برای متخصصان در این زمینه و هم برای درمانجویان و افراد عادی که دارای این مشکل هستند. می تواند یاری رسان باشد.

در بخشی از کتاب می خوانیم:

آیا این کتاب برای شما مناسب است؟ هنگامی که می شنوید فردی دربارهی یک نفر می گوید: او چه آدم کمال خواهی است یا و باید همه کارها را کامل و بی نقص انجام دهد، این حرف ممکن است با کمی حسادت با خشم گفته شود. از یک طرف، ما افرادی را که برای دستیابی به معیارهای سطح بالا و دستاوردهای عالی بسیار تلاش می کنند. تحسین می کنیم. از طرف دیگر، از دست کسانی که اصرار دارند. کارهایشان را بی نقص نجام دهند و آنقدر به جزنیات می پردازند که باعث می شوند انجام یک کار بسیار طول بکشد بدون اینکه چیز قابل ملاحظه ای به نتیجه ی کار اضافه کنند. نا امید می شویم. مسلما، افرادی که در گروه دوم قرار می گیرند. باعث آشفتگی خودشان نیز می شوند زیرا با پرداختن بیش از حد به جزئیات کارها خودشان را عذاب میدهند و بسیار نگران نتیجه ی کار شان هستند گاهی اوقات. اعتماد خود را به توانایی هایشان برای دستیابی به نتایج ارزشمند، چه در کاره موقعیت های اجتماعی، گذراندن اوقات فرست. ورزش، مطالعه با ظاهر خود، از دست می دهند. این نوع كمال خواهی می تواند منجر به خودسرزنشگری، عزت نفس پایین و عملکرد مختل شود. اگر کمال خواهی، هر یک از این پیامدها را در زندگی تان ایجاد کرده است، پس این کتاب برایتان مناسب است.

این کتاب نه تنها برای افرادی که خودشان کمال خواه هستند، سودمند است، بلکه برای آنهایی که در خانواده یا دوستانشان. کسانی را می شناسند که کمال خواهی زیانبار دارند نیز کاربرد دارد. شاید به این دلیل که کمال خواهی به خودی خود مشکل ساز است با اینکه با مشکلات دیگری نظیر اضطراب، افسردگی با مشکلات خوردن مرتبط است. ما در این کتاب بر این نکته تأکید داریم که کمال خواهی فقط داشتن معیار های سطح بالا نیست بلکه با این مسئله نیز مرتبط است که فرد عزت نفس خود را بسیار وابسته به تلاش و موفقیت می داند و برای فرد مشکلات بسیاری ایجاد می کند. خبر خوب این است که این نوع کمال خواهی می تواند بدون اینکه پیشرفت شما را کاهش دهد،تغيير کند.

اطلاعات کلی کتاب:

کتاب غلبه بر کمال خواهی: راهنمای خودیاری با استفاده از تکنیک های شناختی - رفتاری

ناشر: ارجمند
نويسنده: رز شافران، سارا اگان , تریسی وید
مترجم: سارا کمال , فروغ ادریسی
موضوع: کمال گرایی - نمونه پژوهی,شناخت درمانی
تعداد صفحه: 264

#معرفی کتاب #معرفی کتاب غلبه بر کمال خواهی راهنمای خودیاری با استفاده از تکنیک های شناختی - رفتاری #آنچه باید درباره کتاب غلبه بر کمال خواهی راهنمای خودیاری با استفاده از تکنیک های شناختی - رفتاری بدانید #معرفی کتاب تکنیک های شناختی -رفتاری #معرفی آثار رز شافران

ارسال نظر برای «معرفی کتاب غلبه بر کمال خواهی راهنمای خود یاری با استفاده از تکنیک های شناختی - رفتاری نوشته رز شافران»