معرفی کتاب نظریه بازی ها و کاربردهای آن (بازیهای ایستا و پویا با اطلاعات کامل) نوشته دکتر قهرمان عبدلی


معرفی کتاب نظریه بازی ها و کاربردهای آن (بازیهای ایستا و پویا با اطلاعات کامل) نوشته دکتر قهرمان عبدلی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

تعداد بازدید : ۱۱۱

نویسنده :
محمدجوادآقایی

فضای کلی کتاب (پیشگفتار کتاب ):

نظریه ی بازی ها امروزه کاربرد وسیعی در شاخه های مختلف علوم مخصوصا علوم انسانی و رشته اقتصاد پیدا کرده است به طوریکه در زمان حاضر فراگیری آن جزء ضروریات اجتناب ناپذیر میباشد. به همین دلیل به زبانهای مختلف بالاخص انگلیسی، كتب متعددی در این زمینه برای مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی تدوین شده و مورد استفاده قرار می گیرد. در کشور ما نیز آموزش نظریه بازی ها به عنوان یک مبحث مستقل و با مبحثی در لابلای دروس در دانشگاههای معتبر کشور در حال شکل گیری و رشد می باشد. خلاء کتاب فارسی در این زمینه که بتواند نظریه بازی ها و کاربردهای آنرا معرفی کند احساس می گردد. کتاب حاضر، کتاب تخصصی نظریه بازی ها برای تدریس در مقطع لیسانس و فوق لیسانس در رشته اقتصاد و فصولی از آن برای تدریس در مقطع فوق لیسانس رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل، مدیریت، مهندسی صنایع، رشته های نظامی می باشد، به همین دلیل در تدوین این کتاب از کتب تخصصی و مقالات اصلی مرتبط با مباحث فوق بهره فراوان گرفته شده است.

این جلد از کتاب فقط در بر گیرنده مباحث بازی های ایستا و پویا با اطلاعات کامل به همراه برخی کاربردهای آن میباشد. که پایه ای برای فراگیری مباحث دیگر در نظریه بازیها است. بازیهای ایستا و پویا با اطلاعات ناقص به همراه بازیهای تعاونی و بازیهای تکاملی در جلد دیگری در حال آماده سازی است.

کتاب شامل نه فصل است. فصل اول به معرفی نظریه بازیها و مفاهیم آن اختصاص دارد. در این فصل با مفهوم بازی، نظریه بازیها، طبقه بندی بازی ها، تاریخچه تکامل نظریه بازیهای شاخه ها و مباحث نظریه بازی ها و موارد کاربرد آن آشنا می شویم.

فصل دوم به مبحث بازی های ایستا با اطلاعات کامل اختصاص دارد، در این فصل ضمن روشن نمودن مفهوم بازی های ایستا با اطلاعات کامل، نحوه مدلسازی و نشان دادن این نوع بازیها در فرم استراتژیک و حل آنها بطور مبسوط به همراه مثالهای کاربردی آورده شده است. در این فصل مفهوم تعادل نش معرفی و نحوه بدست آوردن آن در انواع بازی های ایستا با اطلاعات کامل با استراتژیهای پیوسته و گسسته نشان داده شده است. در انتهای فصل نااطمینانی در بازی های ایستا با اطلاعات کامل و نحوه حل آن مورد بررسی قرار گرفته است. از فصل سوم به مبحث استراتژی مختلط در بازی های ایستا با اطلاعات کامل مربوط است. در این فصل نشان داده میشود که هر گاه بازیکنان نسبت به انتخاب حریفان خود اطمینانی داشته باشند یعنی به يقين نتوانند پیش بینی کنند که حريشان در بازی چه عملی را انتخاب می کنند. در این صورت چگونه باید وارد بازی شوند و چگونه استراتژی خود را طراحی و انتخاب کنند.

فصل چهارم مبحث بازی های ایستا با اطلاعات کامل را به نظریه بازار در اقتصاد وارد می کند. در این فصل تعادل کورنو، برتراند به همراه مثالهای عددی معرفی شده است و در پایان این فصل و نحوهی بدست آوردن تعادل برتراند در حالت محدودیت ظرفیت تولید، آورده شده است. اس فصل پنجم به کاربردهایی از بازی های ایستا در زمینه های مختلف نظیر مشکل مشاعات و بهره برداری از منابع مشترک مثل جنگلها، مراتع، توده ماهی دریاها و ... مکان یابی، مسأله شراکت، رفتار متقابل مجرمان و دستگاه پلیس و تبلیغات انتخاباتی اختصاص دارد. و فصل ششم به مبحث نظریه بازیهای پویا با اطلاعات کامل اختصاص دارد. در این فصل ضمن معرفی و تعریف بازیهای پویا با اطلاعات کامل نحوهی مدلسازی و نشان دادن آن در فرم بسط یافته و فرم استراتژیک، حل این بازیها مورد بحث قرار گرفته است. در این فصل تعادل برگشت به عقب، تعادل SPE، که همگی مبتنی بر تهدیدها و قولهای باور کردنی است، و رابطه آنها با هم برای انواع بازیها با ذکر مثالهایی استخراج و معرفی گردیده است. پایان این في مبحث نااطمینانی در بازیهای پویا با اطلاعات کامل و نحوهی حل آن اختصاص پیدا کرده است.

فصل هفتم به کاربردهای بازی های پویا با اطلاعات کامل اختصاص دارد. در این فصل کاربرد این بازی ها در حالت وجود موانع ورود یک صنعت یا تجارت، تجارت بین الملل، تبلیغاتی قیمت گذاری پویا، سرمایه گذاری در بانک بحث شده است.

فصل هشتم به مبحث چانه زنی استراتژیک مربوط است که در آن بازیکنان بر سر یک مسأله چانه زنی از طریق رد و بدل کردن پیشنهاد ما مذاکره می کنند تا توافق حاصل گردد. این رد و بدل کردن پیشنهادها برای بازیکنان دارای هزینه می باشد و به منظور اجتناب از این هزینه و حصول توافق، راه حل آریل را بینشتین معرفی و اثبات شده است. در این فصل عوامل مؤثر و دخیل در چانه زنی و اندازه گیری قدرت چانه زنی و چگونگی تأثیرگذاری آن بر نتیجه چانه زنی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل نهم مربوط به بازی های تکراری است که در آن یک بازی ایستا با اطلاعات کامل برای چند مرحله و با بی نهایت مرحله تکرار می شود و در هر مرحله تکرار، انتخاب بازیکنان در مراحل قبلی برای آنها معلوم می گردد. در این بازی ها انتخاب گذشته روی انتخاب های آینده آنها تأثير می گذارد. لذا اگر بازیکنان به یکدیگر قولهایی درباره انتخاب یک استراتژی بدهند در صورتیکه به فول خود عمل کنند و چه نکنند در آینده برای آنها معلوم می شود و لذا مستحق پاداش و با مجازات می گردند. در این بازی ها نشان داده می شود که چگونه میتوان بازیکنان خاطی را مجازات و بازیکنان صادق را پاداش داد و از این طریق بازیکنان شهرت پیدا کنند.

در انتهای هر فصل تمرین هایی جهت پاسخ گویی و تفکر بیشتر به منظور فهم مطالب فصول گنجانده شده است که حل آنها را برای خواننده توصیه می نماید.

در بخش هایی از کتاب این مطالب با این مطالب روبرو می شویم:

می دانیم همه ی علوم آثار و ابعاد خود را در زندگی مردم نشان داده اند و تا حدود زیادی هر فرد جایگاه و ثمرات هر علم را با نگاهی به اطراف خود به خوبی می تواند درک و مشاهده کند. علوم فیزیک و مهندسی مدعی اند که اساس تکنولوژی و فن آوری و در نهایت زندگی با تسهیلات مدرن را برای بشریت فراهم ساخته اند. علوم اجتماعی نظیر علوم سیاسی، اقتصاد، جامعه شناسی و ... اهمیت خود را در ارتقای فرهنگ، اداره ی حکومت، نحوه ی زندگی، نحوه ی استفاده از منابع و امکانات کمیاب موجود و ... نشان داده اند. علوم پزشکی نیز مدعی این است که توانسته بسیاری از بیماری ها را علاج و در ارتقای بهداشت و سلامتی و در نهایت افزایش طول عمر انسان ها توانایی خود را نشان دهد.
حال سؤال اساسی این است که نظریه ی بازی ها چه کمکی می تواند به بشریّت بکند؟ و اساساً چرا نظریه ی بازی ها باید مطالعه شود؟ مثال ها و شواهد زیادی در زندگی وجود دارد که نشان می دهد انسان در هر لحظه در شرایط بازی قرار دارد. مانند بازی فرزندان با والدین، فرد با دوستان، فرد با دشمنان، دانشجو با استاد، کارگر با کارفرما، همکلاسی ها با هم و... . شاید در مواجه با این تعاملات روزانه با دیگران است که هر فردی بطور شهودی و شعوری، تجربه و تخصص در انجام بازی را می آموزد. در نظریه ی بازی ها مهارت هایی آموخته می شود که به فرد کمک می کند تا در شرایط تعاملی خود با دیگران، که به آن بازی نیز اطلاق می شود، تجربه و تخصص خود را ارتقا بخشد. فراگیری این مهارت ها به فرد کمک خواهد کرد تا بفهمد در روابط خود با دیگران چگونه رفتار کند.
امروزه برای موفقیت بیشتر در روابط بین الملل و دیپلماسی، تجارت، جنگ و صلح، مجبور به فراگیری نظریه ی بازی ها هستیم. در واقع هر جا انسان ها، گروه ها و جوامع با هم در تعامل اند و درصدد تلاش برای حل تعارض ها و یا ضربه زدن به یکدیگر هستند، مجبور به فراگیری نظریه ی بازی نیز هستند.

اطلاعات کلی کتاب:
کتاب نظریه بازی ها و کاربردهای آن (بازیهای ایستا و پویا با اطلاعات کامل)
نویسنده: قهرمان عبدلی
انتشارات: جهاددانشگاهی،واحد تهران
تعداد صفحات: 454

#معرفی کتاب نظریه بازی ها و کاربردهای آن بازیهای ایستا و پویا با اطلاعات کامل #معرفی کتاب #آنچه باید درباره کتاب نظریه بازی ها و کاربردهای آن (بازیهای ایستا و پویا با اطلاعات کامل) باید بدانید #معرفی آثار دکتر قهرمان عبدلی #معرفی کتاب بازی ها ایستا و پویا

ارسال نظر برای «معرفی کتاب نظریه بازی ها و کاربردهای آن (بازیهای ایستا و پویا با اطلاعات کامل) نوشته دکتر قهرمان عبدلی »