معرفی کتاب «بررسی روانشناختی خودکامگی»


معرفی کتاب «بررسی روانشناختی خودکامگی»

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

تعداد بازدید: ۶۱۴

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

کتاب بررسی روان شناختی خودکامگی را، مانس اشپربر روانشناس آلمانی در سن 32 سالگی و در دهه 1937 میلادی یعنی پیش از آن که هیتلر جهان را به کام جنگ جهانی دوم بکشاند، نگاشته است. او حتی در کتاب خود از روی تحلیل روانی رفتار دیکتاتورها، پیش بینی کرده است که کسی مثل هیتلر سرانجام خودکشی خواهد کرد. وقتی این کتاب منتشر شد، نویسنده اش نه تنها مجبور شد برای مصون ماندن از خشم نازی ها، به زندگی پنهانی روی آورد بلکه حتی کمونیست های پیرو استالین نیز خواندن این کتاب را ممنوع کردند و پیروانشان حتی از دست زدن به این کتاب هم پرهیز می کردند.

بخشی از مقدمه کتاب در توصیف شرایط انتشار این کتاب بیان شده است:

«اما چرخ روزگار با این اثر سر ناسازگاری داشت. پیروی محض از دستور حزب مبنی بر ممنوعیت مطالعه این اثر باعث شد که کمونیست ها و هوادارانشان به کتاب نزدیک نشده و حتی حاضر نباشند آن را به دست گیرند. دستور به کارگیری توطئه سکوت در خصوص این کتاب چنان محکم و قاطع بود که حتی نشریات بورژوایی در تبعید نیز حاضر به چاپ آگهی انتشار آن نبودند و نهایتا گشتاپو(پلیس مخفی آلمان نازی) کار را یک سره کرد و با دست یافتن به نسخه های این کتاب تمامی آن ها را نابود کرد... چرخ روزگار را بنگر که سرنوشت "بررسی روانشناختی خودکامگی" نیز این چنین بود. نوشته ای که روح زمانه توان تحمل آن را نداشت.»

>دانلود کتاب بررسی روانشناختی خودکامگی

#دانلود کتاب بررسی روانشناختی خودکامگی #معرفی کتاب بررسی روانشناختی خودکامگی #معرفی کتاب
می پسندم (۸) نمی پسندم (۰)

نظرات کاربران

عالی بود
۴۰

ارسال نظر برای «معرفی کتاب «بررسی روانشناختی خودکامگی»»