آشنایی مردم با فرهنگ کتابخوانی؛ یکی از اهداف مهم برگزاری نمایشگاه‌های کتاب در کشور است


آشنایی مردم با فرهنگ کتابخوانی؛ یکی از اهداف مهم برگزاری نمایشگاه‌های کتاب در کشور است

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

تعداد بازدید: ۱۷۶۴

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، محمد مهدی احمدی امشب در مراسم اختتامیه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد که در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد، کتاب را عاملی برای برای عبور از مناسک و رساندن افراد به درجات والا دانست و اظهار داشت: خو گرفتن و آشنایی مردم با فرهنگ کتابخوانی همراه با ارتقای سطح فکر جامعه از جمله اهداف مهم برگزاری نمایشگاه های کتاب در کشور است.

وی با تأکید بر اینکه عدم آشنایی با کتاب سبب ریاکاری و دوگانگی در زندگی معمولی افراد می شود، متذکر شد: بی تردید، کتاب نه تنها زندگی افراد را دچار تغییرات مهم و اساسی می کند، بلکه آثار عرصه نشر فرهنگ را به مردم انتقال داده و می تواند به عنوان الگویی مفید برای جامعه مد نظر قرار داده شود.

مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ابراز خرسندی نسبت به تأثیرات مهم و مثبت کتاب در زندگی مردم، ادامه داد: کتاب در رشد و تعالی انسان بسیار تأثیرگذار است.

احمدی مطرح کرد: ارتباط برقرار کردن با کتاب می تواند سبب پیروی از الگوهای متعالی در زندگی فردی شود، این در حالی است که بهترین موضوعی که پروردگار برای هدایت و راهنمایی افراد معرفی کرده، کتابی آسمانی بوده که به عنوان الگو و اسوه آسمانی محسوب می شود.

#آشنایی مردم با فرهنگ کتابخوانی
می پسندم (۳) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «آشنایی مردم با فرهنگ کتابخوانی؛ یکی از اهداف مهم برگزاری نمایشگاه‌های کتاب در کشور است»