معرفی کتاب گفتار در بندگیِ خودخواسته


معرفی کتاب گفتار در بندگیِ خودخواسته

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

تعداد بازدید : ۵۶۲

نویسنده : ترنم یار مهربان خاوران

" اما پزشکان به درستی اندرز می دهند که بر زخم های درمان ناپذیر مرهم ننهید و سنجیده نیست که بخواهم مردم را تکان دهم؛ زیرا دیری است که از هوش رفته اند و همین که دیگر از دردِ خود آگاه نیستند نشان می دهد که بیماری شان کشنده است. پس بیایید کندوکاو کنیم و ببینیم آیا می توان پی برد چگونه این میل کهنه به بندگی چنین ژرف ریشه دوانده است که اکنون دیگر عشق به آزادی چندان هم طبیعی نمی نماید"

اتیین دو لا بوئسی، شاعر، نویسنده و فیلسوف فرانسویِ دوره ی رنسانس کتاب "گفتار درباره ی بندگی خودخواسته" را هنگامی که تنها بیست سال داشته است نگاشته است. با این حال این کتاب کیفرخواستی عمیق، مستند و عالمانه علیه استبداد است؛ که نشان از دانشِ عمیق و روح آزاده ی او دارد. میشل دو مونتنی فیلسوف بزرگ فرانسه، هنگامی که دستنوشته دو لا بوئسی را خوانده بود، بدنبال نویسنده کتاب می گشت و با پیدا کردن او، دوستی صمیمانه ای بین آن دو برقرار شد. دوستی دو لا بوئسی و مونتنی مثالی از دوستی عمیق بود، دوستیِ بارورِ دو ذهن پیشرو، در زمانه ای که در آن خوشبینی های رنسانس، جایش را به بدبینیِ ناشی از جنگهای مذهبی می داد. مونتنی درباره این دوستی ژرف و سبب و بنیاد آن با بیانی بسیار ظریف گفته است چیزی ندارد بگوید جز اینکه "او او بود و من من". مرگ زودهنگام دو لا بوئسی در سی و سه سالگی ضربه ای سنگین بود بر ذهن مونتنی. گاهی حتی گفته اند مونتنی به نوشتن پرداخت تا جای خالی آن مصاحبِ از دست رفته را پر کرده باشد.

خواندن کتابِ گفتار در بندگی خودخواسته، وقت زیادی نمی گیرد، اما بسیار روشنگر است.

#کتاب گفتار در بندگیِ خودخواسته

نظرات کاربران

لطفا PDF کتاب را در سایت قرار دهید سپاسگزارم ..بندگی خود خواسته......

سلام عالی بود

ارسال نظر برای «معرفی کتاب گفتار در بندگیِ خودخواسته»