معرفی کتاب "تنهایی پرهیاهو" نوشته بهومیل هرابال


معرفی کتاب "تنهایی پرهیاهو" نوشته بهومیل هرابال

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

تعداد بازدید : ۴۱۳

نویسنده : ترنم یار مهربان خاوران

معرفی کتاب "تنهایی پرهیاهو" نوشته بهومیل هرابال، نویسنده چک تبار است.

تنهایی پرهیاهو، شاهکار بهومیل هرابال نویسنده ی چک تبار قرن بیستم است. کتابی که به گمان خودش، با نوشتار آن، نامش را جاودان خواهد کرد. رمانی کوتاه که تمام فصولش با جمله ای یکسان شروع می شود: "سی و پنج سال است که در کار خمیر کاغذ باطله هستم و این قصه ی عاشقانه ی من است." سی و پنج سالی که هانتا را به دانشنامه ای زنده در آورده است و روحش را سرشار از زیبایی و دانش کرده است. داستان روایتگر تنهایی مردیست که شغلش خمیرکردن کتاب هاست. کتاب هایی که بخش جدایی ناپذیر روحش شده اند و گویا با خمیرکردنشان، تکه ای از وجودش را زیر دستگاه قرار می دهد. کارگری که دانش گسترده ای به سبب مطالعاتش دارد و اندیشه هایش در زیرزمینی تنگ و تاریک تا آسمان ها پرواز می کند. توصیفات چشمگیر و قلم توانای هرابال، او را سرآمد تمامی نویسندگان بزرگ چک کرده است، ملتی که در قرن بیستم سخت ترین بحران های سیاسی و فرهنگی را پشت سر گذاشت و گویا هرابال و تنهایی پرهیاهویش نماد روح سخت و شکست ناپذیر ملتش است. هانتا شخصیت اصلی کتاب ناامید از جهان بیرونیست که فاصله ی زیادی با ایده آل هایی دارد که از کتاب ها آموخته است. هرابال در این اثر هم زیبایی آفریده است، هم نمادهای بسیار خلق کرده است، هم کنایه های سیاسی به نظام های سرکوب گر زده است و هم با فریادی خاموش، به زوال اندیشه و احساسات در زمانه اش پرداخته است. ترجمه ی چشمگیر کتاب توسط پرویز دوائی که سال ها در چک زیسته، به خوبی ظرافت ها و لطایف سبک هرابال را به تصویر کشیده است.

امیدواریم از خوندن این کتاب لذت ببرید...

#معرفی کتاب تنهایی پرهیاهو

ارسال نظر برای «معرفی کتاب "تنهایی پرهیاهو" نوشته بهومیل هرابال»