معرفی کتاب : چرا کشورها شکست می خورند؟


معرفی کتاب : چرا کشورها شکست می خورند؟

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

تعداد بازدید: ۷۸۲

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

معرفی کتاب : چرا کشورها شکست می خورند؟ ( نویسندگان: دارون عجم اوغلو - جیمز ای. رابینسون- 11 صفحه) براستی سرچشمه ھای قدرت، فقر و غنای کشورھا چه ھستند؟ برای دانستن پاسخ این پرسش اساسی و مهم باید کتاب خواند و قدری اندیشید. ۲۱۰ جمله این فایل از کتابی استخراج شده است که تحسین عالمان اقتصاد و سیاست را برانگیخته و پاسخ هایی قانع کننده به این سوال حیاتی بشر داده است.

دانلود 210 جمله از چرا کشورها شکست می خورند؟

استخراج: کانال ویویلیو@vivilio

#معرفی کتاب چرا کشورها شکست می خورند #معرفی کتاب
می پسندم (۹) نمی پسندم (۰)

نظرات کاربران

عالی بود
۴۰

ارسال نظر برای «معرفی کتاب : چرا کشورها شکست می خورند؟ »