خاصیت کتابخوانی چیست؟


خاصیت کتابخوانی چیست؟

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

کسی که کتاب می خواند، پیش از مرگ خود هزاران زندگی را تجربه میکند و کسی که کتاب نمیخواند، تنها یک زندگی را.


مطالب مرتبط

کتاب می‌خوانید و زود فراموش می‌کنید؟

کتاب می‌خوانید و زود فراموش می‌کنید؟


مشاهده خبر
راهکارهای کلیدی برای تشویق کودکان به کتاب خوانی

راهکارهای کلیدی برای تشویق کودکان به کتاب خوانی


مشاهده خبر
کتاب‌درمانی چیست؟

کتاب‌درمانی چیست؟


مشاهده خبر
کتابخوانی را با این 5 راه، به یک عادت تبدیل نمایید

کتابخوانی را با این 5 راه، به یک عادت تبدیل نمایید


مشاهده خبر