اگر ادبیات در جامعه ما نادیده گرفته شود٬ خشونت و ناامنی بر جامعه حاکم میشود


اگر ادبیات در جامعه ما نادیده گرفته شود٬ خشونت و ناامنی بر جامعه حاکم میشود

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

تعداد بازدید: ۶۵۱

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

حوزه: فرهنگی ۱۲ اسد, ۱۳۹۶ :: ۱۰:۱۴کد خبر : 5671برچسب: ادبیات, افغانستان, جنگ, حکومت, موسسه فرهنگی تسنیم افغانستان, ناامنی, نویسنده, کتاب, کتابخوانی

سید محمود حسینی نویسنده جوان و مدیر مؤسسه فرهنگی تسنیم افغانستان:

اگر ادبیات در جامعه ما نادیده گرفته شود٬ خشونت و ناامنی بر جامعه حاکم میشود

در جامعه ای که ادبیات نادیده گرفته بشود و یا در چهارچوب های خاص تعریف شود و سفارشی نوشته شود٬ رفته رفته آزادی بیان و خلاقیت ذهن نویسنده از بین میرود در نتیجه مردم با آثاری درخور توجه و شایسته مواجه نمیشوند و خشونت و ناامنی بر جامعه حاکم میشود.

در جامعه ای که ادبیات نادیده گرفته بشود و یا در چهارچوب های خاص تعریف شود و سفارشی نوشته شود٬ رفته رفته آزادی بیان و خلاقیت ذهن نویسنده از بین میرود در نتیجه مردم با آثاری درخور توجه و شایسته مواجه نمیشوند و خشونت و ناامنی بر جامعه حاکم میشود.چنانکه در حال حاضر و در چندسال اخیر بیشتر شاهد این بی ثباتی و تنزل امنیت در کشور هستیم.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ سید محمود حسینی نویسنده و مدیر موسسه تسنیم افغانستان در گفتگو با خبرگزاری صنا اظهار داشت: خواست من در وهله اول از حکومت٬ ایجاد امنیت و ارائه راهکاری برای برون رفت از معضل بیکاری و اقتصادی جامعه است. همچنین از نویسندگان بزرگ و مطرح کشور نیز تقاضامندم از نویسندگان جوان حمایت کنند و نیز با خلق آثاری بدیع و شایسته٬ معرف ادبیات ما ، در جهان باشند.

وی با انتقاد از عدم حمایت رجال سیاسی و حکومت و نهادهای دولتی، از نویسندگان و کتاب و کتابخوانی گفت: این مسأله در کنار نبود ثبات اجتماعی و امنیت، باعث شده کمتر کسی به کتابخوانی رغبت کند، و دغدغه مهاجرت هم جای خود دارد.

حسینی با ابراز خرسندی از ظهور نویسندگان جوان و با استعداد علاوه کرد: در زمینه رشد و ظهور نویسندگان جوان و نوقلم همین بس که میتوان آماری گرفت، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور و این آمار باعث امیدواری و خوشحالی است. در سالهای اخیر، بیشتر شاهد رشد و معرفی چهره های جدید و نوقلم بودیم در حالیکه از نویسندگان پیشگام و مطرح کشور، کمتر آثاری ارائه میشود و این برای زنده ماندن و جهانی شدن ادبیات افغانستان، شایسته نیست

منبع

می پسندم (۵) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «اگر ادبیات در جامعه ما نادیده گرفته شود٬ خشونت و ناامنی بر جامعه حاکم میشود»