کتاب عاشقانه های کلاسیک بابا لنگ دراز اثر جین وبستر نشر افق


کتاب عاشقانه های کلاسیک بابا لنگ دراز اثر جین وبستر نشر افق

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

تعداد بازدید: ۱۱۰

ثبت کننده: امیرمحمد جعفری

کتاب بابا لنگ دراز تالیف جین وبستر ترجمه محسن سلیمانی نشر افق

در کتاب تلاش های جودی ابوت را به داشتن دوستی ها، کوشش هایش برای مهارت در نوشتن و اولین تجربه اش با عشق را خواهی دید. جین وبستر همه کتاب را در لحنی معصومانه،

سرگرم کننده و ساده بیان می کند. با گذشت زمان، نامه های جودی، نشان از تغییرات درونی و اجتماعی او دارد، و اینکه چگونه او به سرعت تبدیل به زنی مستقل می شود». پیش از

آنکه شروع به خواند کتاب کنم، روح اسرار آمیز نامه ذهنم را رها نمی کرد. فکر می کنم او را قبلا جایی دیدم، زمانی که از در یتیم خانه ای که در آن کار می کردم مردی گذشت و من

سایه بلند قد او را که نور خورشید آن را بیشتر به داخل می کشید را دیدم، اما او کیست؟

مترجم: محسن سلیمانی

مولف: جین وبستر

ناشر: افق

#معرفی کتاب عاشقانه های کلاسیک بابا لنگ دراز اثر جین وبستر نشر افق #دانلود کتاب عاشقانه های کلاسیک بابا لنگ دراز اثر جین وبستر نشر افق #معرفی کتاب #فایل صوتی کتاب عاشقانه های کلاسیک بابا لنگ دراز اثر جین وبستر نشر افق #نسخه الکترونیکی کتاب عاشقانه های کلاسیک بابا لنگ دراز اثر جین وبستر نشر افق
می پسندم (۰) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «کتاب عاشقانه های کلاسیک بابا لنگ دراز اثر جین وبستر نشر افق»