کتاب سمفونی مردگان اثر عباس معروفی


کتاب سمفونی مردگان اثر عباس معروفی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

تعداد بازدید: ۱۲۹

ثبت کننده: امیرمحمد جعفری

محتوا

ساعت آقای درستکار بیش از سی سال است که از کار افتاده؛ در ساعت پنج و نیم بعدازظهر تیرماه سال ۱۳۲۵. ساعت سر در کلیسا سال ها پیش از کار افتاده بود و ساعت اورهان را مردی با خود برده است؛ اما زمان هم چنان می گردد.

این داستان یک حادثه را از منظر چند ناظر روایت می کند. شخصیت اصلی داستان شاعر جوانی است که گرفتار خشم پدر سنتی خود می شود. معروفی در این کتاب دردسرهای یک روشنفکرسال های ۱۳۱۰ تا ۱۳۳۰ را از منظر دید چند شخصیت مختلف داستان روایت می کند.

  1. اورهان، پسر کوچک خانواده و وارث تفکرات سنتی پدر نماینده نسل جدید قدیم اندیش
  2. آیدا، دختر خانواده، نماینده احساسات جامعه
  3. پدر، نماینده عوام تحت تأثیر مذهب
  4. بیوه همسایه روبه رو، نماینده روشن فکران
  5. صاحب کارگاه چوب بری، نماینده روشن فکران محافظه کار
  6. آیدین یا سوجی، پسر خانواده، شاعر و نماینده نسل جوان درگیر در تناقضات

خلاصه

آیدین فرزند خانواده ای سنتی است. او و خواهرش آیدا هیچ وقت مطابق میل خانوادهٔ اورخانی نبوده اند. خانواده ای نسبتاً مرفه در اردبیل که در بازار آجیل فروش ها مغازه ای بزرگ دارند و چهار فرزند: یوسف، که موقع حملهٔ روس ها به تقلید از چتربازان روس از بلندی خود را به پایین پرت می کند، آیدین و آیدا: دوقلوهای بازیگوش و اورهان، فرزند محبوب پدر.

یوسف در همان اوایل کودکی اش، پس از آن اتفاق، تبدیل به تکه گوشتی می شود که فقط می خورد و می بلعد، در سرتاسر داستان حضور دارد و بدبختیِ پایدار است، حتی وقتی او را فراموش می کنند و اتاقی که او در آنجاست را سمپاشی می کنند باز هم نمی میرد. آیدا دختر است، و دختر سرنوشتی محتوم دارد؛ تنها می تواند منتظر خواستگار بماند، اگرچه تواناست و مشتاق به درس، منتظر می ماند و وقتی خواستگار مناسب، آبادانی که مرفه و درس خوانده است و در شرکت نفت کار می کند، سر می رسد با مخالفت پدر مواجه می شود و حتی زمانی که با بی میلی و بدون حضور پدر عروسی اش را می گیرند، بعد از چند سال خود را به علتی نامعلوم در مقابل چشمان فرزندش به آتش می کشد. گویی هیچ یک از اعضای این خانواده نمی تواند سرانجام خوشی داشته باشد.

نویسنده: عباس معروفی

ناشر: انتشارات ققنوس

محل نشر: تهران

چاپ: چهل و یکم

زبان: فارسی

تعداد جلد: ۱

#معرفی کتاب سمفونی مردگان اثر عباس معروفی #دانلود کتاب سمفونی مردگان اثر عباس معروفی #معرفی کتاب #فایل صوتی کتاب سمفونی مردگان اثر عباس معروفی #نسخه الکترونیکی کتاب سمفونی مردگان اثر عباس معروفی
می پسندم (۰) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «کتاب سمفونی مردگان اثر عباس معروفی»