پرواز با پاراموتور را دوست دارم


پرواز با پاراموتور را دوست دارم

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۳

تعداد بازدید: ۴۲۵

ثبت کننده: علی قاسمی

پرواز با پاراموتور را دوست دارم؛ پديدآور: علي آرمين؛ ناشر كتاب جمكران؛ تعداد صفحات: 154

نوجوانی، فصل خوب آرزوهای شیرین است، فصل فکرها، فرصت ها و آرزوهايرنگی كه در آن دوران انتخاب كني،راهي بيابي و حركت را آغاز كني، و در امتداد آن راهِ درست، به اوج برسي. نوجوانی و جوانی سن انتخاب ها و تصميم هاي بزرگ است. آرزوهاي دختران و پسران در قالب ارزش ها، اعتقادات و معیارهای اصیل کاملاً متفاوت است و نمی توان درباره آمال و آزروهای نوجوانان به یک نوع و قالب اکتفا نمود. در رمان «پرواز با پاراموتور را دوست دارم» نيزعباس و ثريا دو نوجوانی هستندکه باید دست به انتخاب بزنند و موقعیت های مختلف را با توجه به آرزوی اصلی شانبسنجند و بعد مهم ترینش را انتخاب کنند. عباس نوجوانی است که مادرش را هنگام تولد و پدرش را همدر خردسالی بر اثر یک سانحه هوایی از دست داده و حالا که بزرگ شده، اوقاتش را در یک تعمیرگاه ماشین می گذراند، جایی که محل کار و زندگی اش آن جاست. عباس هم مثل پدرش عشق به پاراموتور و پرواز را در دل دارد، هیچ گاه این رؤیای شیرین را فراموش نکردهو در پي راهی است تا به دنیای پاراموتورها برسد؛ رسيدن عباس به آرزويشبا اتفاقي همراه است،كه با حضور پیرمرد ناشناسي در تعمیرگاه شروع شد و ماجرا را به جايي برد که حتی در خواب هم نمی دید!

در كنار معرفي عباس و آرزوهايش، شخصيت ديگر داستان دخترخاله او ثريا است كه آرزوهاي خود را دارد و مي خواهد در انجام تكاليف و درس هايش بهترين باشد و در المپيادهاي علمي رتبه برترين ها را به دست بياورد. نويسنده در اين داستان درون مایه های دینی را هم فراموش نکرده است و از آن ها به خوبی در پیش برد ماجرا بهره می گیرد. برای مثال در بخشی از کتاب، ثریا نامه ای براي امام زمان می نویسد كه حاوي درخواست ها و آرزوهايش است و به عباس می دهد تا در چاه جمکران بیندازد.

نویسنده این کتاب در جشنواره بین المللی اشراق به عنوان نویسنده برتر معرفي و همچنين در جشنواره قلم زرین نامزد شد و تاکنون هم از سوی انتشارات جمکران هفت بار تجدید چاپ شده است.

#پرواز با پاراموتور را دوست دارم #رمان نوجوان #علی آرمین
می پسندم (۱) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «پرواز با پاراموتور را دوست دارم»