معرفی کتاب نخل و نارنج


معرفی کتاب نخل و نارنج

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

تعداد بازدید : ۷۱

نویسنده : heydari_73

_ این همه شتاب برای چیست؟ از ابتدا گمانم این بود که از چیزی می گریزی. از دزفول به بروجرد، از بروجرد به اصفهان و از اصفهان به جایی دیگر.

_ حق همین است که گفتی؛ می گریزم!

_از چه؟

_ سیر در آفاق، خود نوعی گریز است. گریز از یک جا ایستادن و عادت کردن به ایستادن. از ایستادن و عادت کردن می گریزم که سخت هراس انگیزند. سیر در نفس هم گریزی دیگر است. هرچند گریز از خود، بال و پر می خواهد؛ خدا نصیب کند!

مشخصات کتاب: نویسنده: وحید یامین پور موضوع: داستان زندگی و زمانه ی شیخ مرتضی انصاری ناشر: کتاب جمکران شابک:1-618-973-964-978

#معرفی کتاب #معرفی کتاب نخل و نارنج #زندگینامه #شیخ مرتضی انصاری #نخل و نارنج #وحید یامین پور #معرفی آثار وحید یامین پور #معرفی کتاب داستان زندگی و زمانه ی شیخ مرتضی انصاری

ارسال نظر برای «معرفی کتاب نخل و نارنج»