از غدیر خم چه می دانی ؟


/ازغدیر خم چه می دانید

آیا می دانید که عید غدیر خم بزرگترین عید مسلمانان است آیا می دانید که درغدیر خم علی (ع) به امر خدا توسط رسول خدا (ص) رهبر جهان اسلام اعلام شد آیا می دانید که حجه الوادع با عناوین : حجه البلاغ حجه الاسلام وحجه التمام وحجه الکمال می باشد آیا می دانید که درغدیرخم درکنار پیامبرخدا (ص) بیش از 1200000نفر حضور داشتند آیامی دانید که درغدیر خم آیه 67 سوره مائده نازل شد آیا می دانید که علامه امینی کتاب گرانبها«الغدیر» دراثبات واقعه غدیر نوشته است آیا می دانید که واقعه تاریخی غدیر که حدوداً هفتاد روز با رحلت پیامبرخدا (ص) فاصله داشت آیا می دانید که نامهای دیگر غدیر یوم الولایة(روز اعلام ولایت) یوم البیعة (روز بیعت) یوم الدوح(روز بزرگ که حادثه بزرگی در آن رخ داد یاروزی که مردم درکنار درختان تنومند صحرای غدیر، ازسایه های آن استفاده می کردند وسابیان برای خود درست کردند آیا می دانید که غدیر درروز پنجشنبه سال دهم هجرت 18 ذیحجه بعد از 8روز عید قربان اتفاق افتاد آیا می دانید که غدیر زلال حقیقت همیشه جاری است آیا می دانید که واقعه غدیر با نزول آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک تحقق یافت آیا می دانید که شیعه برای غدیر وغدیر همه چیز شیعه می باشد آیا می دانید که حضرت زهرا (س) از آغاز تا پایان سفر حجه الوداع همواره با پیامبربوده وحوادث وتحولات روز غدیر وپس از آن را شاهد بود آیا می دانید که درغدیر خم پیامبرخدا دستوردادند تا اشتران را خوابانده واز جهاز شتران جایگاه بلندی برای سخنرانی آماده سازند به گونه ای که بتوانند برای آن جمعیت انبوه سخن گویند وهمگان اورا به روشنی بنگرند آیا می دانید که غدیر نام دیگر شیعه وتشیع است آیا می دانید که شیعه با غدیر معنا پیدا کرد وماهیت وجودی خودرا یافت که بدون غدیر شیعه وتشیع معنایی نخواهد داشت آیا می دانید که دراجتماع غدیر از تمام بلاد اسلامی بود حاضران پس از اعمال حج با جاذبه های معنوی خاصی گردهم آمدند وانگیزه اجتماع معنوی وبا فرمان الهی بود وفراوانی این اجتماع در آن زمان بی نظیر بود آیا می دانید که غدیر رمز پایداری وتلاش جاودانه عاشقان خداست


ارسال نظر برای «از غدیر خم چه می دانی ؟»