کتاب نقدهایی بر زمینه جامعه شناسی اثر آگ برن ونیم کوف


 کتاب نقدهایی بر زمینه جامعه شناسی اثر  آگ برن ونیم کوف

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

تعداد بازدید : ۱۷۳

نویسنده : bt1348

کتاب نقد هایی بر زمینه جامعه شناسی پیوست کتاب زمینه جامعه شناسی تالیف آگ برن ونیم کوف اقتباس ا.ح. آریان پور تهران 2536دارای46 صفحه بوده است کتاب قدیمی است

#کتاب نقدهایی بر زمینه جامعه شناسی اثر آگ برن ونیم کوف #نقدهایی برزمینه جامعه شناسی #معرفی آثار آگ برن ونیم کوف

ارسال نظر برای « کتاب نقدهایی بر زمینه جامعه شناسی اثر آگ برن ونیم کوف»