کتاب راهنمای قرائت قرآنهای عثمان طه اثر محمد مقدسی و محمد حسین محمدی


کتاب  راهنمای قرائت قرآنهای عثمان طه اثر محمد مقدسی و محمد حسین محمدی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

تعداد بازدید : ۳۳۳

نویسنده : kh1348

کتاب راهنمای قرائت قرآنهای عثمان طه به روایت حفص از عاصم توسط محمد مقدسی ومحمد حسین محمدی نوشته شده است دارای 71صفحه است درسال 1387چاپ پنجم رسیده است با شمارگان 5000نسخه ناشر نسیم کوثر است با چاپ طه باقیمت 950 تومان بوده است دارای شش بخش بوده است بخش اول علائم روخوانی وبخش دوم علائم تجویدی است وبخش سوم علائم وقف است وبخش چهارم علائم تقسیمات است وبخش پنجم علائم متفرقه وبخش آخر مباحث متفرقه است که اثری خوب است برای اهالی قرآن وجوانان و...

#راهنمای قرائت قرآنهای عثمان طه #کتاب راهنمای قرائت قرآنهای عثمان طه اثر محمد مقدسی و محمد حسین محمدی #انتشارات نسیم کوثر

ارسال نظر برای «کتاب راهنمای قرائت قرآنهای عثمان طه اثر محمد مقدسی و محمد حسین محمدی»