کتاب اعتماد به نفس سالم اثر دکتر بهروز بیرشک


کتاب اعتماد به نفس سالم اثر دکتر بهروز بیرشک

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

تعداد بازدید : ۱۹۶

نویسنده : kh1348

کتاب اعتماد به نفس سالم اثر دکتر بهروز بیرشک چاپ هفتم از انتشارات نقره دارای 89 صفحه بوده باتیراژ2000نسخه درپاییز1397چاپ شده است باعنوان آیا امکان تغییر وبهبود دراعتمادبه نفس وجوددارد؟مطالبی چون : اعتمادبه نفس به چه معناست ئنشانه های اعتمادبه نفس پایین کدامند؟وآیا کسانی که اعتمادبه نفس پایین دارند واقعا توانمندی های شان کم است؟ واعتمادبه نفس کاذب بالا چیست ؟ افسردگی اعتمادبه نفس راکاهش می دهد یا اعتمادبه نفس کم افسردگی می آورد؟ افراد که اعتماد به نفس پایین دارند درزندگی با چه مشکلاتی مواجه می شوند؟ چه عواملی در شگل گیری اعتمادبه نفس نقش دارند؟...

#عتماد به نفس سالم عتماد به نفس سالم #کتاب اعتماد به نفس سالم اثر دکتر بهروز بیرشک #معرفی آثار بهروز بیرشک #انتشارات نقره

ارسال نظر برای «کتاب اعتماد به نفس سالم اثر دکتر بهروز بیرشک»