کتاب آموزش مفاهیم قرآن (1) نوشته مسعود وکیل


کتاب آموزش مفاهیم قرآن (1) نوشته مسعود وکیل

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

تعداد بازدید : ۲۴۹

نویسنده : f1379

کتاب آموزش مفاهیم قرآن 1 (درک معنایی عبارات وآیات قرآن کریم )مولف : مسعود وکیل باهمکاری سید هادی محدث سیدمهدی سیف و... انتشارات وابسته به سازمان دارالقرآن الکریم با 20000نسخه درستال1388با 88چاپ شده است دراین کتاب هشت درس تدوین شده است یک کتاب آموزشی است درآخر هم نمونه سوالات آزمون آماده است درس اول قرآن کتاب خدا شناسی وودرس دوم الله پروردگار جهانیان ودرس سپاس وستایش خداوند ودرس چهارم دوست وسرپرست مومنان ودرس پنجم قرآن کتاب هدایت ودرس ششم قیامت رستاخیز بزرگ ودرس هفتم پیامبران مربیان دلسوز ودرس آخر خود آزمایی است

#معرفی کتاب آموزش مفاهیم قرآن #معرفی آثار مسعود وکیل #انتشارات وابسته به سازمان دارالقرآن الکریم

ارسال نظر برای «کتاب آموزش مفاهیم قرآن (1) نوشته مسعود وکیل»