کتاب محیط پیدایش اسلام اثری از شهید مظلوم آیت الله بهشتی


کتاب محیط پیدایش اسلام اثری از شهید مظلوم آیت الله بهشتی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

تعداد بازدید : ۱۲۱

نویسنده : kh1373

کتاب محیط پیدایش اسلام اثری از شهید مظلوم آیت الله بهشتی دربهار1367باراول چاپ شده است توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی با 5000جلد دارای 156صفحه است مباحث روش تحقیق درمباحث دینی و زادگاه اسلام وایران قبل از اسلام ومصرباستان حبشه پیش از ظهور اسلام وعوامل موفقیت نهضت قسمت های این کتاب است وی عوامل عادی موفقیت نهضت را ایمان قاطع وعدم درماندگی لیاقت وکاردانی ملاحظه شرایط خاص سیاسی وجواب قطعی به مسائل روز وبوجود آمدن دریک خلاء سیاسی اجتماعی می دانند

#معرفی کتاب #معرفی کتاب محیط پیدایش اسلام محیط پیدایش اسلام #معرفی آثار آیت الله بهشتی

ارسال نظر برای «کتاب محیط پیدایش اسلام اثری از شهید مظلوم آیت الله بهشتی»