کتاب از ژرفای نماز اثر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای


کتاب از ژرفای نماز اثر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

تعداد بازدید : ۱۲۴

نویسنده : at1381

کتاب از ژرفای نماز اثر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی ب20000 نسخ درسال1387 باربیست وچهار چاپ شده است دارای52صفحه است موضوع سوره حمد وسوره توحید وتسبیحات اربعه ورکوع وسجودوتشهد وسلام بحث شده است در آغاز کتاب آمده است نماز ونیایش ارتباط صمیمانه ای است میان انسان وخدا آفریده وآفریدگار و..

#از ژرفای نمازازژرفای نماز #کتاب از ژرفای نماز اثر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای #معرفی آثار مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای

ارسال نظر برای «کتاب از ژرفای نماز اثر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای»