کتاب ساختهای خانواده و خویشاوندی در ایران اثر جمشید بهنام 


کتاب ساختهای خانواده و خویشاوندی در ایران اثر جمشید بهنام 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

تعداد بازدید : ۱۶۹

نویسنده : kh1348

کتاب ساختهای خانواده وخ.شاندوی درایران نوشته حمشید بهنام چاپ سوم از شرکت سهامی انتشارات داا خوارزمی است درسال1356به تعداد3300نسخه است دارای 103 صفحه است دارای بخش های 1-کوشش درشناخت انواع خانواده 2-نظام خویشاوندی 3-شبکه های خویشاوندی 4-دگرگونیها ویاداداشتها است

#ساختهای خانواده وخویشاوندی درایران #کتاب ساختهای خانواده و خویشاوندی در ایران اثر جمشید بهنام  #انتشارات   داا خوارزمی

ارسال نظر برای «کتاب ساختهای خانواده و خویشاوندی در ایران اثر جمشید بهنام »