معرفی کتاب نشت نشا اثر رضا امیر خانی


معرفی کتاب نشت نشا اثر رضا امیر خانی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

تعداد بازدید : ۶۰

نویسنده : javad_abase74

از مجموعه آثار رضا امیر خانی کوتاه ولی با تأثیر زیاد که به نظرم مسؤلین حکومتی باید چندین بار بخوننش ولی برای آینده سازان این کشور وحکومت هم چندین بار خوندش خالی تز لطف نیست...

#معرفی کتاب #کتاب نشت نشا #معرفی کتاب نشت نشا اثر رضا امیر خانی #معرفی آثار رضا امیر خانی #مسؤلین حکومتی #رضا امیر خانی

ارسال نظر برای «معرفی کتاب نشت نشا اثر رضا امیر خانی»