معرفی کتاب نشت نشا اثر رضا امیر خانی


معرفی کتاب نشت نشا اثر رضا امیر خانی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

تعداد بازدید : ۲۳

نویسنده :
محمدجوادعباسی سورکی

از مجموعه آثار رضا امیر خانی کوتاه ولی با تأثیر زیاد که به نظرم مسؤلین حکومتی باید چندین بار بخوننش ولی برای آینده سازان این کشور وحکومت هم چندین بار خوندش خالی تز لطف نیست...

#معرفی کتاب #کتاب نشت نشا #معرفی کتاب نشت نشا اثر رضا امیر خانی #معرفی آثار رضا امیر خانی #مسؤلین حکومتی #رضا امیر خانی

ارسال نظر برای «معرفی کتاب نشت نشا اثر رضا امیر خانی»