معرفی کتاب آدم های غلط


معرفی کتاب آدم های غلط

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

تعداد بازدید : ۷۶

نویسنده : javad_abase74

یک پسر روستایی که پس از اتفاقاتی که برایش رخ می دهد انگیزه ی بیشتری برای نجات ملت از دست شاه وابسته پیدا میکند.حتما مطالعه فرمایید یک الگوی خوبی در برابر سختی ها میتواند باشد

#معرفی کتاب آدم های غلط #جوان #روستا #انگیزه #ملت #وابسته

ارسال نظر برای «معرفی کتاب آدم های غلط»