کتاب من زنده ام خاطرات خانم معصومه آباد


کتاب من زنده ام خاطرات خانم معصومه آباد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۳

تعداد بازدید : ۱۰۷

نویسنده : javad_abase74

کتاب من زنده ام خاطرات خانم معصومه آباد که به قلم خودشان میباشد، متن کتاب به صورت اول شخص است و ماجرا های بسیاری را از جمله اسارت شهید تندگویان( وزیر نفت وقت) را شامل میشود.

#وزیر نفت #شهید تندگویان #کتاب من زنده ام خاطرات خانم معصومه آباد

نظرات کاربران

خیلی کتاب قشنگی بود واقعا

ارسال نظر برای «کتاب من زنده ام خاطرات خانم معصومه آباد »