کتاب روابط انسانی در آموزشگاه اثر سید محمد میر کمالی


کتاب روابط انسانی در آموزشگاه اثر سید محمد میر کمالی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

تعداد بازدید : ۲۱

نویسنده :
بتول غنیمتی

کتاب زوابط انسانی در آموزشگاه نوشته دکتر سید محمد میر کمالی ازسوی نشر یسطرون درسال۱۳۸۰ با۵۰۰۰نسخه با تعداد۲۸۲ صفحه چاپ شده است این اثردارای پنج فصل بوده است فصل۱مفهوم وزمینه های روابط انسانی فصل دوم شاخصهای روابط انسانی وفصل سوم ایحاد روابط حسنه در آموزشگاه و فصل چهارم شورا ومشارکت در آموزشگاه وفصل پنحم تشویق وتنبه است

#معرفی کتاب #کتاب روابط انسانی در آموزشگاه اثر سید محمد میر کمالی #معرفی آثار سید محمد میر کمالی #روابط انسانی در آموزشکاه روابط انسانی در آموزشکاه #نشر یسطرون

ارسال نظر برای «کتاب روابط انسانی در آموزشگاه اثر سید محمد میر کمالی»