کتاب روابط انسانی در آموزشگاه اثر سید محمد میر کمالی


کتاب روابط انسانی در آموزشگاه اثر سید محمد میر کمالی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

تعداد بازدید : ۸۵

نویسنده : bt1348

کتاب زوابط انسانی در آموزشگاه نوشته دکتر سید محمد میر کمالی ازسوی نشر یسطرون درسال۱۳۸۰ با۵۰۰۰نسخه با تعداد۲۸۲ صفحه چاپ شده است این اثردارای پنج فصل بوده است فصل۱مفهوم وزمینه های روابط انسانی فصل دوم شاخصهای روابط انسانی وفصل سوم ایحاد روابط حسنه در آموزشگاه و فصل چهارم شورا ومشارکت در آموزشگاه وفصل پنحم تشویق وتنبه است

#معرفی کتاب #کتاب روابط انسانی در آموزشگاه اثر سید محمد میر کمالی #معرفی آثار سید محمد میر کمالی #روابط انسانی در آموزشکاه روابط انسانی در آموزشکاه #نشر یسطرون

نظرات کاربران

ضمن اینکه معرفی کتاب بخوبی انجام شده بهتر بود معرف کتاب چند جمله ای از آنرا که خودش خوانده و پسندیده در معرفی کتاب مذکور منعکس می کرد

ارسال نظر برای «کتاب روابط انسانی در آموزشگاه اثر سید محمد میر کمالی»