کتاب رفیق شناسی اثر ابراهیم خرمی مشکانی


کتاب رفیق شناسی اثر ابراهیم خرمی مشکانی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

تعداد بازدید : ۷۵

نویسنده : kh1373

این اثراز استاد ابراهیم خرمی مشکانی است بنام رفیق شناسی در۱۳۳صفحه با استفاده ازآیات واحادیث درسال۱۳۸۴با۵۰۰۰نسخه ازسوی انتشارات مرسل باقیمت۶۵۰تومان دردوفصل بیان شده است درفصل دارای دوبخش بوده ذفاقت باخوبان ویژگی های رفیق خوب وفصل دوم دارای رفاقت با نا اهلال .ازذفاقت با چه کسانی پرهیز نماییم است

#معرفی کتاب #معرفی کتاب رفیق شناسی #معرفی آثار ابراهیم خرمی مشکانی #رفیق شناسی #انتشارات مرسل

نظرات کاربران

ضمن اینکه معرفی کتاب بخوبی انجام شده بهتر بود معرف کتاب چند جمله ای از آنرا که خودش خوانده و پسندیده در معرفی کتاب مذکور منعکس می کرد

ارسال نظر برای «کتاب رفیق شناسی اثر ابراهیم خرمی مشکانی»