کتاب شیوه های درمان درطب سنتی اثر علی اصغر کاظمی


 کتاب شیوه های درمان درطب سنتی اثر علی اصغر کاظمی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

تعداد بازدید : ۲۶

نویسنده :
اسماعیل خدمتلو (زنجانی)

این کتاب مهارت های زندگی یا شیوه های درمانی درطب سنتی است دارای ۷۲صفحه است به عنوان ۷۲ دقیقه ای است توسط انتشارات ابتکاردانش در۱۰۰۰نسخه توسط علی اصغر کاظمی نوشته شده است کتاب بسیار مفید است

#معرفی کتاب #معرفی کتاب شیوه های درمان درطب سنتی اثر علی اصغر کاظمی #معرفی شیوه های درمان درطب سنتی #معرفی آثار علی اصغر کاظمی #انتشارات ابتکاردانش

ارسال نظر برای « کتاب شیوه های درمان درطب سنتی اثر علی اصغر کاظمی»