کتاب شیوه های درمان درطب سنتی اثر علی اصغر کاظمی


 کتاب شیوه های درمان درطب سنتی اثر علی اصغر کاظمی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

تعداد بازدید : ۸۰

نویسنده : kh1348

این کتاب مهارت های زندگی یا شیوه های درمانی درطب سنتی است دارای ۷۲صفحه است به عنوان ۷۲ دقیقه ای است توسط انتشارات ابتکاردانش در۱۰۰۰نسخه توسط علی اصغر کاظمی نوشته شده است کتاب بسیار مفید است

#معرفی کتاب #معرفی کتاب شیوه های درمان درطب سنتی اثر علی اصغر کاظمی #معرفی شیوه های درمان درطب سنتی #معرفی آثار علی اصغر کاظمی #انتشارات ابتکاردانش

نظرات کاربران

من هم موافقم که در معرفی کتابها چند جمله از متن کتاب ذکر گردد

ضمن اینکه معرفی کتاب بخوبی انجام شده بهتر بود معرف کتاب چند جمله ای از آنرا که خودش خوانده و پسندیده در معرفی کتاب مذکور منعکس می کرد

ارسال نظر برای « کتاب شیوه های درمان درطب سنتی اثر علی اصغر کاظمی»