کتاب نظریه هوشهای چند گانه گاردنر و کاربرد آن در آموزش اثر غلامرضا حاجی حسین زاده و سوسن بالغی زاده


کتاب نظریه هوشهای چند گانه گاردنر و کاربرد آن در آموزش اثر غلامرضا حاجی حسین زاده و سوسن بالغی زاده

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

تعداد بازدید : ۲۷

نویسنده :
اسماعیل خدمتلو (زنجانی)

کتاب نظریه هوشهای چند گانه گاردنر و کاربرد آن در آموزش نوشته دکتر غلامرضا حاجی حسین زاده وخانم سوسن بالغی زاده دارای ۱۹۲صفحه است توسط انتشارات جهاددانشگاهی تربیت معلم با۳۰۰۰نسخه است دارای دوبخش است بخش اول چهارفصل است وبخش دوم شش فصل است کلا ده فصل بوده است درباره تاریخچه هوش ونظریه های روانشناسان شناختی وهوشهای مطزح شده توسط گاردنرووخلاقیت و....بحث میکنندونظریه هوشهای چندگانه وکابردنهای ظریه

#معرفی کتاب #کتاب نظریه هوشهای چند گانه گاردنر و کاربرد آن در آموزش اثر غلامرضا حاجی حسین زاده و سوسن بالغی زاده #معرفی نظریه هوشهای چند گانه گاردنر و کاربرد آن در آموزش #معرفی آثار غلامرضا حاجی حسین زاده #معرفی آثار سوسن بالغی زاده #انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم

ارسال نظر برای «کتاب نظریه هوشهای چند گانه گاردنر و کاربرد آن در آموزش اثر غلامرضا حاجی حسین زاده و سوسن بالغی زاده»