کتاب همراه با آل علی علیه السلام از عاشورا تا اربعین


کتاب همراه با آل علی علیه السلام از عاشورا تا اربعین

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

تعداد بازدید : ۳۳

نویسنده :
اسماعیل خدمتلو (زنجانی)

این کتاب همراه با آل علی علیه السلام از عاشورا تا اربعین ازانتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر تهران ۱۳۷۹با اپ دوم ۳۰۰۰۰نسخه است برای ستاد برگزاری مراسم فرهنگی -تبلغی سال می باشدبا۱۴۵صفحه بوده است درباره آغازواقعه وعیدقربان حسینی وبعداز واقعه واربعین است وحماسه کربلا درکلام حضرت امام خمینی ره وحماسه کربلا درکلام رهبرشرح واقعه کربلا راشرح داده است برای خواندن خیلی مفیداست

#معرفی کتاب #کتاب همراه با آل علی علیه السلام از عاشورا تا اربعین #معرفی همراه با آل علی علیه السلام از عاشورا تا اربعین #انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر تهران

ارسال نظر برای «کتاب همراه با آل علی علیه السلام از عاشورا تا اربعین»